Foto: Pressbild/HSB

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Stöd till bostadssparande skulle öka bostadssparandet hos unga. De med minst inkomst skulle, relativt sett, spara mest och tiden för bostadssparandet skulle minska med upp till två år i Sveriges 20 största städer. Det visar en ny rapport som utförts av Prognoscentret på uppdrag av Hsb Riksförbund.

Amorteringskravet innebär svårigheter för unga på bostadsmarknaden

Det nya amorteringskravet innebär att alla som tar ett nytt bolån på över 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten behöver amortera ytterligare en procent per år. Detta innebär bland annat att de med lägre lön får en högre kostnad vilket leder till att allt fler inte kommer ha möjlighet att köpa en bostad. Det nya kravet kommer påverka främst unga köpare och singelhushåll.
Hsb:s förbundsordförande Anders Lago tycker att man behöver ta till åtgärder
– Nu när ännu ett amorteringskrav precis börjat gälla är det hög tid att hitta hoppfulla reformer som river murarna för de som står utanför bostadsmarknaden. Mycket tyder på att ett stöd till bosparande är ett viktigt steg i det angelägna arbetet, kommenterar han i ett pressmeddelande.

Intresset för bostadssparandet ökar hos unga

Rapporten ”Spara eller slösa – ungas inställning till ett avdragsgillt sparande” utgår från en opinionsundersökning på 18-29-åringar. Här undersöks attityden hos unga vuxna kring avdragsgillt bostadssparande och vilka kostnader ett sådant avdrag skulle innebära för staten. Det visar sig att intresset för bostadssparande hos unga vuxna är stort och att sparandet skulle få en betydande ökning. Något man särskilt uppmärksammar är att de med lägst inkomst är de som också är villiga att spara mest.
Anders Lago tycker att detta är ett positivt resultat
– Det mest glädjande med den här rapporten är att så många unga uppger att de skulle spara mer. Och att de med lägre inkomst faktiskt är beredda att spara mest, relativt sett. Det visar att ett stöd till bosparande har stora möjligheter att gynna många människor som numera inte har råd att köpa en egen bostad, säger han.
Om ett avdragsgillt bostadssparande skulle införas innebär det ungefär 2,1 miljarder per år för staten. Ett system med startlån skulle underlätta inträdet på bostadsmarknaden ytterligare och inte kosta något för staten, förutom mindre administrativa kostnader. Det skulle bara innebära större självupplåning.
Genom ett införande av stöd till bostadssparande kombinerat med startlån skulle man minska tiden markant för att spara ihop till en genomsnittlig etta på 30 kvadratmeter. Detta innebär att man skulle kunna spara ihop till kontantinsatsen 2 år snabbare.
Det skulle ta längst tid i Stockholm med 20 år, sedan kommer Uppsala med 14 år och Göteborg med 13 år. I Nyköping, Kristianstad och Borås är det endast 3 år som gäller för att spara ihop till kontantinsatsen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]