Tre hus mot himmel.Oppositionen vill avveckla investeringsstödet. Samtidigt blir Hyresgästföreningen med flera oroliga för vad det kommer att göra med bostadsmarknaden. Foto: Roman Babakin/Shutterstock

Bostadspolitik

Uppdaterad: 21 oktober, 2021

M, C, L, KD och SD vill avveckla investeringsstödet. Det framgår i budgetmotionerna som respektive parti lagt fram, skriver Dagens Arena. Det statliga investeringsstödet innebär lägre hyror i nyproduktion genom ett hyrestak, men M, C, L, KD och SD tycker inte att det är rätt väg att gå.

När regeringen i sin budgetproposition för 2022 avsatt drygt fyra miljarder till investeringsstödet för byggprojekt blir det tydligt att stödet från andra partier är splittrat. Moderaternas bostadspolitiske talesperson, Carl-Oskar Bohlin, menar att investeringsstödet är fel taktik och kallar investeringsstödet för ineffektivt.

Hyresgästföreningen är oroliga

Hyresgästföreningen ser på förslaget från de gamla allianspartierna med oro. Chefsekonom på Hyresgästföreningen Martin Hofverberg menar att utan investeringsstödet kommer färre personer ha möjlighet att hyra en nyproduktion.

– Vi är bekymrade över deras politik. Det är som att de inte förstått att det här är ett helt centralt verktyg i bostadsförsörjningen, säger Martin Hofverberg.

Samtidigt menar Moderaternas bostadspolitiska talesperson Carl-Oskar Bohlin att investeringsstödet är ineffektivt.

– Stödet är ett ineffektivt sätt att använda skattemedel i en situation där Sverige har stora problem med det grundläggande samhällskontraktet som måste åtgärdas, säger han.

2 000 kronor lägre hyra gör stor skillnad

För att få sin ansökan om investeringsstöd till ett byggprojekt beviljat måste man gå med på ett hyrestak. Enligt statistik från SCB innebär hyrestaket att en nyproducerad lägenhet byggd med investeringsstöd har en lägre hyra på i genomsnitt tvåtusen kronor. Det innebär att alla bostäder som byggts med investeringsstödet blir tillgängliga för fler.

Om investeringsstödet blir avvecklat tror Martin Hofverberg att byggandet av bostäder kommer att bli påverkat negativt. Han tror att färre bostäder kommer att bli byggda, vilket på sikt leder till dyra lägenheter och bostadsbrist.

– Det skapar flaskhalsar, försämrar konkurrensen och ger oss för få och dyra bostäder. Det är precis där vi inte vill hamna, säger chefsekonom Martin Hofverberg.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]