Förslag om fri hyressättning

Bostadspolitik

Förslaget om fri hyressättning, eller marknadshyra, vid nyproduktion av bostäder ligger på regeringens bord.
Om förslaget verkställs innebär det att du avtalar priset för hyran direkt med hyresvärden om du tänker flytta in i en nyproducerad lägenhet. Så vad innebär förslaget?

Hyran får höjas för attraktivt område

Hyreshöjningen får inte överstiga inflationen uppmätt i konsumentprisindex (KPI). Detta sätts dock ur spel om ett område blir mer attraktivt – då kan hyresvärden höja hyran ännu mer. Det kan bero på att tunnelbana, butiker eller andra bekvämligheter byggs i anslutning till bostaden.
– Hyresvärden måste också underrätta hyresgästen om hyreshöjningen, säger regeringens utredare Kazimir Åberg till den samlade pressen.

Hitta lediga bostäder att hyra

Hitta lediga bostäder att hyra
  • Över 300 lediga bostäder just nu
  • Gratis att registrera ett konto
  • Extra tryggt att hyra genom Samtrygg

Skyldighet att informera hyresgästen

Hyresvärden blir skyldig att noga informera hyresgästen om anledningen till hyreshöjningen, så att det står klart om det är på grund av en höjd KPI eller någon annan orsak. Om hyresgästen inte invänder mot detta kommer den nya föreslagna hyran att gälla. I gengäld kan du som hyresgäst begära en sänkning hur ofta du vill medan värden bara kan höja hyran som mest en gång per år.
Om värden föreslår en hyreshöjning och hyresgästen inte vill gå med på detta hamnar ärendet hos hyresnämnden, vilket innebär att värden behöver motivera varför hyras ska höjas.

Endast nyproduktioner efter verkställt förslag

Idag sätts hyrorna för hyreslägenheter via kollektiv förhandling med hyresgästföreningarna. Om det nya systemet verkställs kommer befintliga hyreslägenheter inte att beröras – detta gäller enbart nyproducerade bostäder som är klara efter att förslaget verkställs.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]