Elisabeth Kalkhäll vd på Gotlandshem anser att det är olyckligt att Gotlandshem och Hyresgästföreningen inte kan komma överens. Gotlandshem har yrkat på en hyreshöjning på tre procent, något som Hyresgästföreningen har avböjt. Foto: Press/Gotlandshem

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Årets hyresförhandlingar mellan Gotlandshem och Hyresgästföreningen har återigen havererat. Det är andra året i rad som man inte har lyckats komma överens om vilka årshyror som ska gälla, skriver Hem & Hyra.

Gotlandshem och Hyresgästföreningen verkar ha svårt att enas om vilka årshyror som ska gälla. Redan under förra året hade parterna svårt att komma överens. Gotlandshem och Hyresgästföreningen kunde inte enas om vilka årshyror som skulle gälla och till slut fick Hyresmarknadskommittén fatta beslut i ärendet. 

Gotlandshem och Hyresgästföreningen kan inte enas

Under 2019 fick Hyresmarknadskommittén till slut fatta beslut om att hyran skulle höjas med 2,28 procent. Eftersom förhandlingarna inte blev klara i god tid innan årsskiftet blev konsekvensen att hyresgästerna fick betala höjningen retroaktivt under tre månader.

Hyresmarknadskommittén gav Gotlandshem och Hyresgästföreningen i uppdrag att komma överens om hur förhandlingarna ska ske i fortsättningen. Men de har fortfarande inte lyckats enas i hyresförhandlingen om 2021 års hyror trots att de har träffats flera gånger under året. Återigen går ärendet till Hyresmarknadskommittén.

Gotlandshem anser att kostnaderna är mycket högre än hyreshöjningarna

Gotlandshems vd, Elisabeth Kalkhäll, skriver i ett pressmeddelande att de återigen inte lyckats komma överens i hyresförhandlingarna. Under de senaste fem åren har kostnadsökningarna för fastigheterna stigit med 13 till 15 procent. Under samma tidsperiod ha hyrorna knappt ökat med 5 procent. Enligt Elisabeth Kalkhäll måste de agera om de vill att det ska finnas hyresrätter på Gotland i framtiden. 

Till 2021 vill Gotlandshem höja hyran med 3 procent. Det skulle innebära en hyreshöjning med 195 kronor i månaden om man har en hyra på 6 500 kronor. 

Hyresgästföreningen vill se underlag för framtida kostnader

Hyresgästföreningen anser att den hyreshöjningen som Gotlandshem har föreslagit är alldeles för hög på grund av coronapandemin och hur den kan ha påverkat hyresgästernas ekonomi. 

Hyresgästföreningens förhandlare, Susanne Davidsson, tycker att det är tråkigt att de har olika världsbilder och att de inte kan komma överens. Hyresgästföreningen vill ha en budget och underlag från Gotlandshem för att se framtidens kostnader och inte titta på vad som har varit. Hyresgästföreningen anser att Gotlandshem tittar på tidigare hyreshöjningar i stället för att blicka framåt. Hyresgästföreningen kan inte se att Gotlandshem har gjort något minusresultat vilket gör att Gotlandshems förklaring inte håller. 

Susanne Davidsson hoppas på att kommittén kan fatta beslut snart men vet inte om det blir klart i december. Hyresgästföreningen hoppas också att det inte kommer att innebära retroaktiva hyror. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]