Christer Trägårdh, chef för Svensk bankverksamhet hos Swedbank. Foto: astudio / Shutterstock.com, Pressbild/Swedbank

Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Swedbank vill belöna människor som väljer att bo i hållbara bostäder. Därför lanserar storbanken gröna bolån som ger kunder som bor i hållbara bostäder 0,10 procentenheters rabatt på sina bolån. Erbjudandet gäller för samtliga kunder, gamla som nya på bolånemarknaden.

Gröna bolån är Swedbanks sätt att uppmuntra människor att välja hållbara bostäder. Den nya rabatten är på 0,10 procentenheter och ges till befintliga bolånekunder, den som vill flytta sitt bolån till Swedbank och till den som ansöker om ett nytt bolån.
För att en bostad ska räknas som hållbar måste energiförbrukningen vara i energiklass A eller B, vara Svanenmärkt eller vara ett Certifierat Passivhus enligt PIH, Passive House Institute.

40 procent av energiförbrukningen kommer från bostäder

En stor del, hela 40 procent, av den energi som förbrukas i vårt land kommer från olika byggnader. Fredrik Nilzén som är hållbarhetschef på Swedbank tror att man tillsammans med sina kunder kan påverka samhällsutvecklingen mycket genom att göra hållbara val. Ett av dessa val kan vara att bo i en hållbar bostad.
Med ett grönt bolån utökar Swedbank dessutom sitt produktutbud för kunderna som vill eller gör hållbara val kopplat till boendet.
– Det känns helt rätt att vi nu kan erbjuda dem en konkret uppmuntran i detta val i form av en lägre bolånekostnad, säger Christer Trägårdh, chef för Svensk bankverksamhet hos Swedbank.

Nordea erbjuder även gröna bolån

Det är inte bara Swedbank som erbjuder sina kunder gröna bolån. För bara någon vecka sedan gick även den konkurrerade storbanken Nordea ut och gjorde detsamma.
Nordeas rabatt är även den på 0,10 procentenheter. För kunder med en tremånadersränta gäller rabatten i ett år i taget. För kunder med bundna lån gäller gröna bolån istället under bindningstiden.
Nordea har sedan tidigare också lanserat gröna företagslån som ges till företag som vill använda lånet till en hållbar investering.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]