Foto: Pressbild/Fastighetsbyrån

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Få bostadsrättsköpare tar hänsyn till bostadens avgift och föreningens skulder i samband med köpet. Det kan få förödande konsekvenser med bland annat högre månadsavgifter.

Wilhelm Meyer och Max Ulmgren från Handelshögskolan i Stockholm har med data från cirka 150 000 bostadsrättsförsäljningar studerat på vilket sätt köpare tar hänsyn till en förenings skulder och månadsavgift i samband med bostadsköp. Resultatet har sedan presenterats i en debattartikel i DI, tillsammans med SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Få tar hänsyn till en bostadsrättsförenings skulder och avgifter vid köp av bostad

Svenska bostadsrättsköpare bör lägga större vikt vid en förenings avgifter och skulder, det anser Wilhelm Meyer och Max Ulmgren från Handelshögskolan i Stockholm och SBAB:s Robert Boije. Få svenskar gör detta i dagsläget och det kan leda till negativa konsekvenser i framtiden.
Studien som Wilhelm Meyer och Max Ulmgren genomfört visar att en tredjedel av alla som köper bostad i Stockholm inte kollar upp föreningens ekonomiska situation innan köpet. Var sjunde förening har en belåningsgrad högre än 10 000 kronor per kvadratmeter.

Föreningsskulder leder till kraftigt höjd månadsavgift vid räntehöjning

Om en förening har höga skulder är man som boende extra utsatt vid räntehöjningar. Det innebär nämligen att en månadsavgift som redan är hög riskerar att stiga med ytterligare flera tusen kronor om räntan stiger kraftigt.
För många hushåll som är belånade till maxgränsen kan det leda till att det blir svårt att betala sin avgift.

Borgenärerna har rätt till föreningens kapital vid konkurs

Skulle en bostadsrättsförening tvingas i konkurs på grund av höga skulder har borgenärerna rätt till bostadsrättsföreningens egna kapital. Det skulle alltså innebära att de boende i föreningen skulle sitta på höga lån men utan att ha täckning för hela lånet i bostaden.

Bostadsrättsföreningar har högre skulder i storstäderna

En högt skuldsatt förening behöver dock inte alltid vara negativt. Exempelvis är alltid föreningsskulderna högre i landets större städer än på landsbygd. Det är naturligt med tanke på att priserna är högre. En del föreningar kan även ha lokaler att hyra ut vilket gör att föreningen kan klara av skulderna på ett bra sätt.
En teori kan även vara att det amorteringskrav som införts har påverkat föreningarnas skulder. Istället för att stora lån läggs på den enskilda bostadsrätten så läggs det på föreningen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]