Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Maj månad bjuder inte enbart på sol, inflationen går stadigt nedåt och är nu närmare uppsatt mål. Riksbanken lättar på trycket och sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Det kan potentiellt bli två sänkningar till i år.

Inflationen nära målet

Enligt den penningpolitiska rapporten för mars månad är inflationen närmare det uppsatta målet. Dock finns det fortfarande osäkerhet och det finns möjlighet att inflationen tar ny fart och stiger eftersom den är nära kopplad till amerikansk ekonomi och dess händelser. Riksbankens beslut kommer att vara försiktiga och styrräntan sänks gradvis.

Styrräntebeslutet verkställs i praktiken den 15 maj när protokollet från direktionens penningpolitiska sammankomst blir publicerat. Då kommer också en uppdatering att publiceras där de ekonomiska utsikterna framåt i tiden kommer att bedömas. Inga nya prognoser kommer dock att presenteras.

Lättnad för pressade hushåll

De som inte har större bostadslån eller räntekostnader kanske inte får samma fördelar som de som har detta, men företagen i byggbranschen är glada.

Storbankerna sänker den rörliga bolåneräntan och pressade hushåll har fått exakt den sänkning man sett fram emot. Bankerna har agerat snabbt. Nordea meddelade sin räntesänkning direkt efter beskedet följt av Swedbank, Handelsbanken och SEB. Alla bankerna sänkte den rörliga tremånadersräntan med 0,25 procentenheter. Även Länsförsäkringar sänker räntan.

-Vi följer kontinuerligt utvecklingen och anpassar löpande våra erbjudanden för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga, säger Mikael Romert, länschef Handelsbanken Stockholm.
Han fortsätter:
-I Handelsbanken bestäms alltid den slutliga boräntan efter en individuell genomgång av den enskilde kundens ekonomi. Det är grunden för vår ambition att ge varje kund ett långsiktigt konkurrenskraftigt erbjudande.

SBAB står fast vid sin ränta

SBAB går mot strömmen och sänker inte sin ränta. Man har redan genomfört fyra sänkningar av räntan och ser sig själv som en föregångare till det som nu sker.

-Vi har i den bemärkelsen gått före det här beskedet från Riksbanken i takt med att räntemarknaden prisat in den här sänkningen, säger Lars Lindmark, produktchef på SBAB.
Han lämnar dock dörren öppen och påpekar:
–Vi får se vad som händer. Vi tittar på räntemarknaden och hur våra konkurrenter agerar. Med detta sagt är det aldrig uteslutet att vi gör ytterligare drag.

Flera räntesänkningar? Allt ifrån två till åtta räntesänkningar förespås det kommande året, potentiellt kan ränta landa under 3 procent. Dagens styrränta är den högsta sedan 2008. Styrräntan sätter oftast ribban för var den rörliga bolåneräntan hamnar. Exempelvis ger en sänkning på 2 procentenheter av bolåneräntan en kostnadssänkning för hushållet med 5000 kronor per månad vid ett lån på 3 miljoner kronor.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]