elstöd 2023

Privatekonomi

Regeringens förordning gäller till december 2023 – du som har småhus kan söka bidraget!
På grund av rusande el-och gaspriser har många av hushållen fått betydligt höjda värmekostnader för sina bostäder. Samma situation råder inom hela EU. Hösten 2022 tog EU-kommissionen beslutet om nödåtgärder. Det finns runt 2,1 miljoner småhusägare i landet och nästan alla bor i privatägda hus, resterande i småhus som hyrs eller är bostadsrätt. Över en halv miljon småhus värms upp med el och över 70 000 småhus med direktverkande el har inte värmepump eller radiatorsystem.

Jämför och byt till ett billigare elavtal

Jämför och byt till ett billigare elavtal
  • Hjälper till att hitta bästa elavtalet för dig
  • Förfrågan är kostnadsfri och ej bindande
  • Fri rådgivning från erfarna rådgivare

Vad innebär förordningen för dig i småhus?

Denna EU-förordning innebär att EU:s medlemsstater ska fokusera på att utföra åtgärder för att minska den totala bruttoelförbrukningen per månad med 10 % i förhållande till genomsnittlig förbrukning. Besparingarna räknas från den 1 december 2022 och till och med december 2023.

Förslaget innebär att bidrag ska kunna utbetalas för materialkostnader till energieffektiviserande åtgärder i de småhus där värmekällan till största delen är el eller gas. Man kan få bidrag för konvertering till styrbar luftvärmepump, anslutning till fjärrvärme eller annan åtgärd som är klimatpositiv. För att få bidrag för konvertering till luftvärmepump krävs det en varmvattenberedare som har en inbyggd värmepump eller en biobränsleanordning installerad. Det går att få bidrag för kostnader för material som är beställt från den 8 november 2022 och framåt. När du anlitar hantverkare är det viktigt att företaget har F-skatt, annars är åtgärden inte bidragsberättigad.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]