hand håller fram husnyckelHemnets sammanfattning av bostadsmarknaden i februari visar högt tryck och lägre utbud. Det har fått försäljningstiderna att minska markant. Foto: nednapa/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 24 januari, 2024

När Hemnet sammanfattar läget på bostadsmarknaden under februari är det framför allt de rekordkorta försäljningstiderna som sticker ut. Minskningen är som tydligast på villamarknaden, där den genomsnittliga försäljningstiden var hela 22 procent kortare jämfört med februari 2020. Hög efterfrågan i kombination med lågt utbud ligger bakom, skriver Hemnet i ett pressmeddelande.

Hemnet har nyligen presenterat en sammanfattning av läget på bostadsmarknaden i februari 2021, och det går snabbt att konstatera att trycket är fortsatt högt i landet. Och hög efterfrågan i kombination med lägre utbud leder inte bara till markanta prisökningar utan även rekordsnabba försäljningstider.

Tydlig minskning på villamarknaden

I februari låg försäljningstiden (i genomsnitt) för bostadsrätter i Sverige på 15 dagar, vilket är nära en rekordnivå. 15 dagar är även den genomsnittliga säljtiden för radhus. På villamarknaden tar det generellt sett fortfarande längre tid att sälja en bostad, men minskningen är markant. I februari 2021 låg försäljningstiden för en villa på 18 dagar, vilket är 22 procent (5 dagar) mindre jämfört med februari 2020.

Försäljningstiderna varierar mellan storstadsregionerna

På villamarknaden i Skåne och Stockholm noterade Hemnet en genomsnittlig försäljningstid på 15 dagar i februari. I Västra Götaland var den genomsnittliga försäljningstiden för villor 19 dagar, vilket är den lägsta på snart fyra år.

När det gäller bostadsrätter sticker Stockholms centrala delar ut med en försäljningstid på i genomsnitt 12 dagar, vilket är den lägsta som noterats sedan 2013, det vill säga sedan Hemnet började med sina mätningar.

Lägre bostadsutbud i år

Enligt Hemnet är bostadsutbudet på det stora hela lägre i år. I februari hade Hemnet totalt 19 028 bostadsrätter till salu på sajten, vilket är en procent ner jämfört med februari 2020. Utvecklingen följer dock samma mönster som för de senaste två åren.

I Stockholm är utbudet av bostadsrätter däremot relativt högt. Ökningen på årsbasis ligger på sju procent. I Skåne har utbudet minskat med sju procent sedan förra året, och i Västra Götaland med två procent.

På villamarknaden är utbudet fortfarande genomgående lågt. I februari noterade Hemnet en minskning på 23 procent jämfört med motsvarande månad 2020.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]