Hemnets köpbarometer

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

I tre månader har man trott på stigande bopriser, men i mars månad minskade denna tro, enligt Hemnets köparbarometer i mars. 18 % av de tillfrågade köparna menade att man tror på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna. I föregående månads mätning var siffran 22 %. Andelen av köpare som tror på sjunkande priser ligger oförändrat på 43 %.

Stockholm och Malmö mot strömmen

Stockholm och Malmö visar andra siffror. Här steg prisförväntningarna och följde inte trenden i resten av landet. Framförallt Stockholm har gått starkt under inledningen av året. Att prisförväntningarna faller tillbaka efter några månaders ökning är inte överraskande med tanke på de besked som kommit de senaste veckorna gällande framför allt fortsatt stigande räntor och inflation. Mot bakgrund av det kan det snarare ses som en relativt liten minskning. Det ska dock sägas att även om marknaden inte reagerar mer på den senaste räntehöjningen så är det fortsatt mer än dubbelt så många köpare som tror på fallande priser än vad det är som tror på stigande priser, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]