förstoringsglas med kemiska beteckningen för radon över planritning av stadsområdeDen giftiga gasen radon finns i farligt höga halter i bostäder hos de flesta kommuner. Foto: Francesco Scatena/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Sveriges kommuner har inte nått upp till sitt mål att sänka radonhalten i alla flerfamiljshus. Även om många kommuner har förbättrat sitt uppföljningsarbete av radonmätningar är det långt kvar till riktvärderna, skriver Hem & Hyra.

Radon är en gas som finns i både mark och vatten. Gasen luktar inte och är osynlig, men är giftig för människor och kan öka risken för lungcancer. Ungefär 500 fall av lungcancer per år tros ha radon som bidragande orsak.

Sverige har inte nått sina mål för sänkta radonvärden

För 20 år sedan sattes målet att radonvärdet i alla svenska bostäder skulle sänkas till under 200 becquerel per kubikmeter till i år. Det målet har sedan sänkts successivt till att gälla åtminstone flerfamiljshus, och på sikt snarare än till ett specifikt år.

Sverige är dock fortfarande långt ifrån detta mål. Enligt mätinstitutet Radonova visar en av tio lägenheter ännu för höga radonhalter.

Ett exempel är kommunalbolaget Nykvarnsbostäders lägenheter. Där ligger mätvärderna på mer än 6 000 becquerel, vilket är 31 gånger så mycket som riktvärdet. Detta är chockerande mätvärden menar Göran Pershagen, som är professor i miljömedicin på Karolinska Institutet.

Höga radonhalter ökar risken för lungcancer

En bostad med radonvärdet 1 000 becquerel fördubblar risken för rökande hyresgäster att få lungcancer från fem till tio procent, berättar Göran Pershagen. Detta förutsatt att personen har bott i bostaden i mellan 20 och 30 år.

En icke-rökare löper i vanliga fall 0,5 procent risk att drabbas av lungcancer. Även här kan risken fördubblas vid 1 000 becquerel, och risken ökar ju högre radonhalt man utsätts för och ju längre tid man bor i bostaden.

Enligt Hem & Hyra har bara 8 allmännyttiga bostadsbolag gjort godkända radonmätningar i alla sina fastigheter, av 17 tillfrågade bolag. Många av dessa mätningar gjordes dessutom för mer än tio år sedan och är därför utdaterade.

Kommunerna blir bättre på att följa upp mätvärdena

Men även om kommunernas ansvarstagande gällande radonkontroller varierar, har läget blivit bättre. Svensk radonförenings ordförande Dag Sedin säger att fler följer upp sina mätningar och ställer krav på åtgärder. På så sätt kommer bostadsbolagen inom de närmsta åren att behöva ta tag i problemet.

Dock tror inte Dag Sedin att kommunerna kommer att kunna komma under gränsen på max 200 becquerel per kubikmeter.

– Nästan alla kommuner i landet har lägenheter över 200 becquerel. Det är bara vid nybyggnation, om man är väldigt noga när man förbereder och bygger, som det är möjligt att komma under den nivån.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]