Foto: Pressbild / fastighetsbyran.se

Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hur långivare ger ut bolån och vad de kräver som kontantinsats har jämnats ut i och med införandet av amorteringskrav. Samma reglementen gäller nu för alla långivare. Tidigare har vissa långivare frikostigt lånat ut till hela bostads värde. I och med kravet om kontantinsats  är det dock begränsat hur mycket bolån du får ta.

Edit: Denna artikel har uppdaterats efter införandet av amorteringskrav. 

15 procent krävs i flesta fall som kontantinsats

Numera får du som maximalt låna 85 procent av en bostads värde vid ett bostadslån, det så kallade bolånetaket. Kontantinsatsen är de återstående 15 procent av marknadsvärdet. Kontantinsatsen är alltså det belopp du måste betala ur egen ficka eller genom ett lån utöver ditt bolån. Kravet på 15 % kontantinsats är ett minimikrav. Det innebär alltså att bankerna minst måste ta 15 % i kontantinsats, men kan välja att kräva mer.

Låna pengar till kontantinsats vid god ekonomi

Om din ekonomiska situation ser tillräckligt bra ut, finns det en chans att låna pengar till kontantinsatsen. Att låna pengar till kontantinsats innebär olika saker för olika långivare. Hos vissa långivare måste du ha någon form av egen insats ändå, eller att de sätter ett tak på hur mycket som får lånas. Ofta ligger procentsatsen kring 5-10 procent för hur stor egen insats du behöver ha. Det handlar därför inte om för stora summor när det kommer till låna för kontantinsatsen.

Låna till hela bostaden

En del banker erbjuder större lån som inte är beroende av bostadens värde. Gränsen brukar ofta gå vid 500 000 kr och då sker lånet till kontantinsatsen genom ett traditionellt privatlån. Du kan alltså kombinera ett sådant lån med ett bolån och på så sätt låna till hela bostadsköpet

Tips! Om du har en tillräckligt god ekonomi kan du låna till kontantinsatsen. På så sätt kan du finansiera en bostad utan att behöva lägga ut stora summor själv.

Det finns däremot vissa risker med att låna pengar till kontantinsats. I och med att pengarna lånas som privatlån ska det i flesta fall ske ett visst antal avbetalningar under ett visst antal år. Ju mer du lånar, desto större kommer kostnaderna bli. Speciellt då högre ränta gör att månadskostnaderna blir betydligt högre.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]