gaffeltruck på byggarbetsplats med halvfärdigt hus i bakgrundenImporten av byggmaterial är orsaken till bygg- och fastighetssektorns ökande miljöpåverkan, medan energiförbrukningen i stället minskar. Foto: ungvar/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Den svenska byggsektorns påverkan på miljön har ökat. Enligt statistik från Boverket för året 2017 är det dock inte den inhemska produktionen och energianvändningen som ligger bakom ökningen, utan framför allt importen av byggprodukter från andra länder.

Mellan 10 och 30 procent av Sveriges miljöpåverkan från produktion kommer från bygg- och fastighetssektorn. Det visar Boverkets miljöindikatorer för år 2017, det vill säga statistiken över de nationella miljökvalitetsmål som Boverket är ansvarig för.

Trenden inom denna sektor är att miljöpåverkan ökar allt mer, om man räknar med både den inhemska produktionen och de utsläpp som bygg- och fastighetssektorn orsakar i andra länder genom att importera byggprodukter.

Produktionsutsläppen minskar, men import bidrar till ökning

Bygg- och fastighetssektorns totala mängd utsläpp år 2017 var 18,1 miljoner ton. Det är en ökning från året innan, då mängden var ungefär 17,6 miljoner ton.

Orsaken till ökningen är dock framför allt byggprodukter som importeras till Sverige. Sett bara till produktionen i Sverige har utsläppen i stället minskat under samma år, med cirka två procent.

År 2017 låg bygg och fastighet bakom 19 procent av de totala utsläppen inom Sverige, om man inte räknar med importen. Detta var en minskning från 20 procent året innan.

Ser man tillbaka på utvecklingen från år 2008 och framåt har Sveriges användning av energi och kemikalier ökat, medan utsläpp av växthusgaser, partiklar och kväveoxider i stället har minskat något.

Energiförbrukningen regleras i nya byggnader

Ökningen av energianvändningen inom bygg- och fastighetssektorn som helhet har varit nio procent sedan år 2008. Men samtidigt har energianvändningen per kvadratmeter minskat i nya byggnader. Det beror på att nya byggnader kräver mindre energi för varmvatten och uppvärmning, jämfört med äldre byggnader.

Boverket har också byggregler som reglerar hur mycket energi som får gå åt till el, kylning, uppvärmning och varmvatten i just nya byggnader.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]