En bild på en byggarbetsplats med två lägenhetshusDet höga byggtempot i Sverige riskerar leda till felkonstruktioner. Foto: Shaggyphoto / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Senaste åren har byggandet av bostäder runt om i Sverige ökat. Det ökade byggtempot har ett pris och visar på stora kvalitetsbrister. Det rapporterar Hem & Hyra.

Under tisdagen rapporterade Hem & Hyra om sprickorna i fasaden från de senaste årens höga byggtempo. Det handlar om felkonstruktioner som kommer att leda till problem i framtiden för både byggnaderna och de boende.

Boverket undersöker nybyggnationerna

Informationen kommer från rapporten som Boverket fortfarande arbetar med. Trots att rapporten inte förväntas vara klar förrän om en månad så har man redan kunnat fastställa att byggskadorna som gjordes för 20 år sedan inte är ovanligare idag.
Mats Sjökvist, projektledare på Boverket, menar att eftersom de senaste åren har bestått av en högre andel byggande av bostäder än på många år kan kostnaden komma att bli hög.

Vi har inte lärt oss av våra misstag

Mats Sjökvist menar vidare att det höga byggtempot är ett tydligt tecken på att vi inte har lärt oss av våra misstag vilket gör att de istället upprepas. Kostnaderna utgår ifrån hur mycket som byggs.
I rapporten som fortfarande är under arbete tittar Boverket på byggnationernas direkta kostnader, åtgärdskostnader för att fixa fel under tiden för byggprocessen och åtgärdskostnader för att fixa fel under garantitiden.
Historisk sett rör det sig om 10 procent av den totala produktionskostnaden. Då det har byggts bostäder för närmare 400 miljarder varje år de senaste åren handlar det om gigantiska summor.

Fler kan bli sjukskrivna

Konsekvenserna av det höga byggtempot har inte bara med själva byggnaderna att göra. Även människorna som bor i de nybyggda husen drabbas av brister i kvaliteten.
Enligt Sjökvist kan byggnadsfel leda till att människor blir sjuka eller till och med sjukskrivna. Fukt- och mögelskador kan till exempel leda till att sjukdom vilket i sin tur kostar människor pengar.

Risken för konstruktionsfel mindre vid bygge av hyresrätter

Vilka konstruktionsfel man kan hitta i husen beror på vem som har byggt det. För bara 10-15 år sedan fanns det några få aktörer att välja bland medan det idag finns närmare 300 stycken. Däremot vill inte alla bygga bra bostäder om de istället kan tjäna mycket pengar på att bygga snabbt.
Den mest lukrativa marknaden är bygget av bostadsrätter till skillnad från marknaden för hyresrätter som inte är lukrativ alls. Samtidigt är risken för konstruktionsfel hos hyresrätter betydligt mindre.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]