Vita lägenhetshus med balkongerHögutbildade unga är mer trångbodda än vad lågutbildade är. Foto: Igor Grochev/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Att vara högutbildad behöver inte innebära några garantier för ett boende med större yta. I dag är unga vuxna mer trångbodda i jämförelse med boendeytan deras föräldrar kunde ha i samma ålder. Det är uppgifter som Hem & Hyra redovisar i sin granskning Generation trångbodd. 

Högutbildade unga vuxna är mer trångbodda än lågutbildade 

Dagens unga vuxna har det tuffare än tidigare generationer, i synnerhet när det kommer till boende och boendeyta. En rapport från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att högutbildade svenskar är trångbodda i högre grad än de svenskar som inte har läst vidare på eftergymnasial nivå.

Under de senaste tio åren har trångboddheten bland högutbildade svenskar ökat från 12 procent till 15 procent. Bland de svenskar som inte har valt att studera vidare på eftergymnasial nivå var 14 procent trångbodda för 10 år sedan. I dag har den siffran sjunkit till 13 procent. Det är en utveckling som ser ut att hålla i sig. 

Siffrorna kan förklaras genom att många av de högutbildade i dag är unga och att de tidigare generationerna inte har behövt en lika hög utbildning. En annan förklaring är att tidigare generationer fick komma in på en gynnsammare bostadsmarknad som gav möjlighet till rymligare bostäder utan studier på eftergymnasial nivå. 

Utvecklingen har följt med varje generation sedan 1950-talet

Det var verkligen bättre förr. Från 50-talet fram till i dag har trångboddheten ökat med varje generation. Bara 28 procent av dagens 50-åringar var trångbodda när de var mellan 20 och 24 år. Siffran för dagens unga vuxna i samma ålder ligger i stället på 33 procent, vilket innebär en 25-procentig ökning. 

Den redovisade statistiken visar också på att trångboddheten cementeras även i äldre åldrar och kan förväntas stanna kvar under vuxenlivet.

Unga har lägre förväntningar på sin framtida boendeyta

Matilda Esselius, 20 år, studerar på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet och bor i en studentkorridor i ett rum på 20 kvadratmeter. Hon bor i korridor där hon delar kök med åtta andra personer. 

Hon har framtida drömmar om att bo i hus senare i livet, men trots att hennes slutmål är tydligt är hon medveten om att boendesituationen kommer att vara tuffare för henne än när hennes föräldrar var i samma ålder. 

– Man måste nog sänka ­förhoppningarna. Jag förväntar mig inte att bo särskilt rymligt om tio år – man får nog vara glad om man har ­någonstans att bo, säger Matilda Esselius till Hem & Hyra. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]