Privatekonomi

Den 2 juni skrev Tidningen Näringslivet att ECB (Europeiska Centralbanken) kan komma att sänka styrräntan för första gången sedan 2019 – och kanske blir det sex gånger till. Oklarheterna har varit många och frågan är hur svenska lånetagare ska tänka.

Några dagar senare meddelande ECB:s chef Christine Lagarde att insättningsräntan sänks från 4% till 3,75%, refinansieringsräntan sänks från 4,50% till 4,25% och marginalräntan från 4,75% till 4,5%. ECB menar att inflationsutsikterna har förbättrats men säger också att man kommer att studera data och agera från möte till möte. Inflationsmålet på 2% ska stå fast.

Inflationen upp i maj

Enligt statistikbyrån Eurostat lyfte inflationen i eurozonen i maj vilket försvårade prognoserna. Prisökningen härrör från att priser på tjänster ökat. Svenska storbanker uttrycker sin besvikelse.
Det är nu mindre troligt att ECB kommer att sänka styrräntan ytterligare i juli månad även om flera bedömare tror att maj månad bara är en fluga på vindrutan.
– Desinflationsprocessen har inte stannat av, säger Riccardo Marcelli Fabiani, ekonom på Oxford Economics.

En rad av räntesänkningar?

Mentalt är inställningen att fler räntesänkningar ska komma från ECB, men osäkerheten är stor. En sänkning i juli är väntad, som troligtvis fortsätter ner till 2,5-2,75% under 2025 för insättningar. Enligt Bloombergs enkät tror professionella bedömare att sex till sju räntesänkningar ligger i pipen.

Omvärlden påverkar svenska bolånetagare

Flera faktorer påverkar ränteläget som inflation, USA:s presidentval, krig och oroligheter runt om i världen. USA har haft en stark ekonomisk utveckling som sätter käppar i hjulet för en amerikansk räntesänkning – detta kan påverka Sverige. Om USA:s centralbank inte sänker sin ränta tror bedömare att ECB inte kan utföra en räntesänkning mer än max tre gånger fram till december 2025.

Svenska hushåll påverkas av hur ECB och den amerikanska centralbanken agerar med räntan. Det påverkar direkt Riksbanken och hur höga de räntor som svenska bolånetagare och företag ska betala.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]