Högre elpriser för hushållen 2022

Privatekonomi

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Priset har aldrig varit högre än nu sedan Sverige delades in i fyra elområden. Det finns flera anledningar till denna kraftiga prisutveckling såsom de höga gaspriserna i EU, begränsningar i det svenska elnätet och tillgänglighet av vindkraft, vattenkraft och kärnkraft, skriver Energimarknadsbyrån.

Företag och organisationer höjer ett varnande finger för fortsatt stigande elpriser. Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå är det osäkert hur det kommer att se ut i vinter. Hushållen rekommenderas att minska sin elanvändning och att välja en avtalstyp som passar den egna hushållsekonomin. Det rörliga elpriset för en konsument utgår ifrån ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset), vilket fastställs efter månadens slut. Den som har tecknat ett rörligt elavtal för sin bostad tillkommer både elhandlarens påslag och momsen med 25 procent. Påslagets storlek varierar, under våren 2022 var detta genomsnittligt 25 öre per kilowatt-timme för lägenhetskunder och 10 öre per kilowatt-timme för villakunder. Osäkerhet om kommande perioder råder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]