trappa mellan gamla hus i centrala StockholmBostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad är extra drabbade av hyresbortfall för restaurang- och butikslokaler. Foto: Sun_Shine/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Trots det statliga stödet för hyresrabatter får bostadsrättsföreningar in mindre hyra för lokaler än tidigare. För att täcka upp hyresbortfallet kan många föreningar tvingas höja månadsavgiften för bostadsrättsägare i föreningen, skriver SvD Näringsliv.

Bostadsrättsföreningar med lokaler har det tufft under pandemin. I Stockholms innerstad väntar sig en av tre föreningar som tillhandahåller butiks- och restauranglokaler att förlora i hyra nu när lokalhyresgästerna har sämre ekonomi.

Bostadsrättsföreningar får in mindre hyra för lokaler

Johan Flodin, Fastighetsägarnas expert på bostadsrätter, berättar att 70 procent av de kaféer och restauranger som hyr lokal av bostadsrättsföreningar inte betalar enligt avtalet som har rått tidigare, enligt föreningarna själva. För sällanköpsbutiker som säljer exempelvis kläder är andelen 20 procent.

Dessutom tror nästan hälften av föreningarna att hyresintäkterna från lokaler kommer att bli ännu lägre under nästa kvartal. En femtedel av föreningarna svarar rentav betydligt lägre.

Månadsavgifter för bostadsrätter kan höjas för att täcka förlusterna

Just nu kan bostadsrättsföreningar ansöka om stöd för att ge lokalhyresgäster rabatt på hyran. Sänker föreningen hyran med hälften, betalar staten hälften av den rabatten. Men trots detta stöd kvarstår ekonomiska svårigheter för många föreningar.

– Det blir ändå ett intäktsbortfall för många föreningar och framför allt kvarstår osäkerheten om föreningsekonomin på längre sikt eftersom det statliga stödet bara gäller april–juni i år, säger Fredrik Johansson, affärsområdesansvarig på Allabrf.se.

För att täcka upp detta hyresbortfall riskerar månadsavgifterna för bostadsrätter att höjas för boende hyresgäster. Det beräknas gälla en femtedel av bostadsrättsföreningarna med lokaler, särskilt föreningar med liten kassa och litet sparande där lokalhyresintäkterna står för en stor del av föreningens budget.

Kan löna sig att bygga om lokaler till bostadsrätter

Bostadsrättsföreningar har möjlighet att kräva mer kapital från lokalhyresgästerna för att täcka upp deras normalhyror. Men de obetalda hyrorna kommer att gå förlorade ifall lokalhyresgästerna skulle gå i konkurs.

Fredrik Johanssons råd för bostadsrättsföreningar som drabbas långvarigt av krisen är att bygga om lokalerna till bostadsrätter i stället. Om föreningen förlorar lokalhyresgäster och har svårt att hitta nya kan det vara det lönsammare alternativet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]