litet hus omgivet av mynthögarJust nu pågår hyresförhandlingarna runt om i landet, där man på vissa håll nått en överenskommelse medan man på andra håll inte riktigt kan enas. Enligt Hyresgästföreningen kan processen dra ut på tiden. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hyresförhandlingarna för 2021 pågår för fullt, och i år kan processen fram till ett beslut bli längre än vanligt. Hur har hyresjusteringarna sett ut under de senaste åren? Kan pandemin påverka hyrorna? Hem & Hyra reder ut begreppen.

Omförhandling av hyrorna sker årligen, så även under krisåret 2020. Hyresgästföreningen har dock ifrågasatt hur lämpligt det egentligen är med en höjning just nu, och man har i vissa städer begärt att hyrorna ska frysas. Hyresvärdarna har dock en annan inställning. Enligt Fastighetsägarna skulle det behövas en höjning på 2,5 procent.

Hyreshöjningen de senaste åren

Den senaste hyreshöjningen, det vill säga för 2020, blev i genomsnitt 1,9 procent. Fastighetsägarna krävde 3,5 procent, medan bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta krävde 2,5. Även 2019 landade höjningen på 1,9 procent. Det blir med andra ord troligtvis inte aktuellt med några nollhyror 2021, även om höjningen i genomsnitt tenderar att hamna under hyresvärdarnas krav.

Större hänsyn till lokala förhållanden

En marknadsrapport från Sveriges Allmännytta visar på att spridningen av hyresjusteringarnas nivå har minskat över tid. Under de senaste åren har man sett att vissa procentuella förändringar träder i kraft i hela landet oberoende av de lokala förutsättningarna.

– 2020 landade hyresjusteringen för en majoritet av landets orter på 1,7 till 2,1 procent. Detta trots att det finns stora skillnader mellan dem. Vi menar att mer hänsyn till lokala förhållanden måste tas om hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform i hela landet även i framtiden, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta, i rapporten.

Kan bli en längre process i år

Hem & Hyra har pratat med Hyresgästföreningens biträdande förbundschef Erik Elmgren som menar att förhandlingsprocessen kan bli en längre historia just i år. Han konstaterar att man på vissa håll fortfarande står långt ifrån varandra. Med coronapandemins ekonomiska effekter i åtanke önskar Hyresgästföreningen att fastighetssidan håller sig ytterst återhållsamma i sina krav.

Målet är att undvika retroaktiva hyreshöjningar så långt det är möjligt. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]