Planritning av en lägenhet.Pandemin har ställt till det på hyresmarknaden. Många av de som erbjuds en ny lägenhet har tvingats fatta beslut med bara en ritning över planlösningen. Foto: Schlegelfotos/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

När pandemin slog till fick samhället ställa om. Den privata bostadsmarknaden anpassade sig snabbt och valde att begränsa de fysiska visningarna eller att göra dem till digitala. Men när det gäller hyresrätter tvingas hyresgästerna att ta ställning utan att ha fått se bostaden, skriver Dagens Nyheter.

Det har gått över ett år sedan pandemin bröt ut. På den privata bostadsmarknaden var man snabb på att ställa om till bland annat digitala visningar. Men när det gäller hyresrätter som förmedlas genom Bostadsförmedlingen i Stockholm har majoriteten av hyresgästerna bara fått en planritning att ta ställning till. 

Avstår boende när de inte får titta på bostaden

Den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt i Stockholm har minskat med lite mer än ett år jämfört med 2019. Folk vågar inte slösa sina poäng som de samlat ihop på ett osäkert kort. Fler personer väljer att avstå från att söka bostad på grund av de uteblivna visningarna.

Bostadsförmedlingen i Stockholm har fått många synpunkter på att man måste ta ställning till bostaden i blindo. Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, har förståelse för att fler väljer att inte söka nya bostäder på grund av utebliven visning. 

På den privata bostadsmarknaden fortsätter mäklarna med fysiska visningar fast för ett begränsat antal personer. Men enligt Dennis Wedin är det inte aktuellt med fysiska visningar för de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad. 

Svårt att hitta en hållbar lösning när restriktionerna ändras

Eftersom restriktionerna har förändrats löpande under pandemin har det varit svårt för bostadsbolagen att planera. I stället har man försökt att fokusera på att lösa det digitalt. 

Enligt Dennis Wedin har Stockholms stad satsat på att erbjuda digitala visningar men trots det är det knappt hälften av bostäderna som finns att se på foto eller film. Många hyresgäster tvingas i stället fatta beslut med bara en ritning över planlösningen. 

Fler lägenheter ska kunna ses på bild eller film

Att det inte är en högre andel lägenheter som förmedlas med digitala visningar beror delvis på samarbetet med respektive bostadsbolag. Krav på bilder skulle dessutom göra att handläggningstiden blir längre och det kan till och med innebära att lägenheterna inte alls kan förmedlas. 

Arbetet kring att visa lägenheter digitalt fortsätter och enligt Dennis Wedin kommer allt fler lägenheter kunna ses på film eller bild ju längre in på året vi kommer.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]