Två händer som håller på att låsa upp ett fönster.Fönster i Svenska bostäders fastighet Pyramiden 13 går inte att öppna. Om du vill kunna öppna ett fönster måste du skriva på ett tilläggskontrakt där det står att hyresgästerna inte får öppna fönstret i onödan. Foto: Daisy Daisy

Bostadspolitik

Uppdaterad: 17 november, 2021

Hyresgäster boende i en fastighet på Södermalm i Stockholm förbjöds att vädra sina lägenheter mitt under sommarhettan. Efter en mycket stor renovering fick inte hyresgästerna något handtag till de nya brandklassade fönster som installerats, skriver Hem & Hyra.

Efter en mycket stor renovering av Svenska Bostäders fastighet Pyramiden 13 på Södermalm i Stockholm måste hyresgästerna skriva på ett tilläggskontrakt för att få ett handtag till sina fönster. I tilläggskontraktet står det bland annat att hyresgästerna bara får öppna fönstret för exempelvis fönsterputsning.

Oklart när man får öppna fönstret

Hem & Hyra har varit i kontakt med en hyresgäst som känner osäkerhet över tilläggskontraktet eftersom det inte framgår om de får öppna fönstret och vädra. En annan hyresgäst som har bott i fastigheten i fyra år är helt chockad över situationen. Temperaturen i lägenheten är 27 grader.

En av de boende upplever att det finns en osäkerhet kring när man får öppna fönstret. Det upplevs som stressande eftersom hyresvärden kan ta tillbaka nyckeln när som helst om de anser att man missbrukat användandet.

Öppna fönster ökar spridningsrisken vid brand

Enligt Svenska bostäders chef för IT- och kommunikationsavdelningen, Anne Kuylenstierna Arnström, har kvittensen införts på grund av den nya placeringen av fönster. Två fönster har hamnat närmare varandra efter renoveringen, vilket kan få en brand att lättare sprida sig mellan lägenheterna.

Bolaget vill inte att fönstren används för mycket på grund av spridningsrisken. Dock ska man kunna använda sina fönster till att vädra.

-Vi vill säkerställa att hyresgästerna använder fönstren restriktivt, det är därför den här kvittensen finns, säger Anne Kuylenstierna Arnström.

En förändring i avtalet bör förhandlas med hyresgästen

Johan Mirtorp, som är förbundsjurist hos Hyresgästföreningen, tycker att resonemanget är märkligt. Om Svenska Bostäder renoverar fönster i en fastighet kan de inte gå ut med nya papper och instruktioner som ändrar ditt tidigare avtal. Om man har ett hyresavtal sedan tidigare gäller det avtalet. Vill man göra förändringar i hyresavtalet får man förhandla med hyresgästen. 

 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]