en person fyller ett glas med vatten från en kranOm trycket i vattenkranarna blir så dåligt att du inte kan hushålla med vattnet på normalt sätt kan du söka om att få hyran nedsatt. Foto: Jakub Zak/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Stora delar av landet riskerar vattenbrist den kommande månaden. Hyresgäster som drabbas hårt av detta har rätt att kompenseras för vattenproblemen med en lägre hyra. Det gäller dock framför allt de hushåll där vatten ingår som en del av hyreskostnaden, skriver Hem & hyra.

Under den kommande månaden beräknar SMHI att grundvattennivån i magasinen kommer att sjunka under normalvärdet. Därför varnar de nu för att 15 av 21 län riskerar vattenbrist den närmaste tiden. Hårdast drabbade är i nuläget Stockholm, Uppsala, Örebro, Värmland och Västra Götaland.

Vattenbristen förväntas inte bli lika allvarlig som i fjol, då människor på många håll i landet blev utan vatten. Men effekterna kan ändå bli kännbara, och därför uppmanar SMHI till att spara på vattnet.

Vattenbrist kan ge rätt till sänkt hyra

I mångas fall kommer problemen att handla om att det blir sämre tryck i vattenkranen. Om man drabbas så hårt att det inte går att duscha eller diska hemma, är det möjligt att kräva en hyresnedsättning.

Hyresgästen har nämligen rätt till tillgång till vatten för normalt bruk för hushåll, så länge vattnet ingår i hyran. Detta gäller oavsett vad en eventuell vattenbrist skulle orsakas av och även om det finns ett myndighetsbeslut om vattenransonering.

– Om vattnet ingår har man ju betalat för något man inte fått tillgång till, och då ska man kompenseras utifrån skadeståndsrättsliga regler, säger förbundsjurist Johan Mitorp på Hyresgästföreningen.

Avgörande är om hyresgästen kan nyttja sitt boende som vanligt

Om vattnet inte skulle ingå i hyran ligger det ändå på fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla vatten till hyresgästerna. Det kan till exempel handla om att sätta en vattentank på gården utanför, för att hyresgästens nyttjande av boendet inte ska begränsas av vattenbristen.

Men i detta fall handlar det alltså inte om någon hyresnedsättning. Just möjligheten att nyttja sitt boende till fullo är det som man ska fråga sig om innan man söker någon kompensation för vattenbristen, säger Johan Mitorp. Om du inte har lidit någon skada på grund av vattenbristen har du troligtvis inte rätt till någon reduktion av hyran.

Spara på vattnet med smarta hushållstips

Hem & hyra tipsar om flera olika sätt att inte använda vatten i onödan. Till exempel bör du duscha kortare stunder hellre än att bada och inte låta kranen stå och rinna när du inte använder den. Ett annat tips är att förbereda en kanna med vatten att ställa i kylen, för att slippa spola tills kranvattnet blir tillräckligt kallt.

Vänta även med att köra disk- och tvättmaskiner tills de är helt fyllda, och använd då korta program. Att dessutom installera snålspolande duschmunstycken och kranar kan spara dig både vattenmängd och kostnad för uppvärmning av vatten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]