Hyresgästföreningens förbundsordförande, Marie Linder i svart polotröja och röd stickad kofta.Hyresgästföreningens förbundsordförande, Marie Linder, anser att hyreshöjningarna för nästa år bör ligga lägre än årets hyreshöjningar, något som skulle innebära en större trygghet för landets alla hyresgäster. Foto: Press/Hyresgästföreningen.

Bostadspolitik

Hyresgästerna tjänade 1,3 miljarder kronor på årets hyresförhandlingar. Hade värdarna fått bestämma hade hyrorna i stället ökat med samma belopp. Enligt Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen är det ett bevis på att systemet fungerar, skriver Hem & Hyra.

2021 års hyresförhandlingar är nästan helt avklarade. Årets förhandlingar slutade med en genomsnittlig hyreshöjning på 1,3 procent för landets hyresgäster. Det är mycket lägre än fastighetsägarnas ursprungliga krav på 2,5 procent. Det är även lägre än fjolårets hyreshöjning som landade på 1,9 procent.

Hyresgästföreningens förbundsordförande, Marie Linder, anser att hyrorna för nästa år borde ligga på en ännu lägre nivå än i år och de förväntar sig att fastighetsägarna ska ha förståelse för det.

Besparingar på 1,3 miljarder kronor

Hyresgästföreningen har tagit fram en uträkning på hur mycket hyrorna hade kunna stiga om dagens förhandlingssystem inte fanns och hyresvärdarnas förslag hade gått igenom. 

Enligt Hyresgästföreningen har de kollektiva förhandlingarna som omfattar cirka 1,6 miljoner lägenheter inneburit besparingar på 1,3 miljarder kronor.

Hyresförhandlingar viktiga för både värd och hyresgäst

Hyresförhandlingarna har år efter år visat att systemet med att förhandla om hyrorna verkligen fungerar. Det blir en stabil ekonomisk utveckling för fastighetsägaren och en rimlig hyreshöjning för hyresgästen samtidigt som samhället får ett kostnadseffektivt och självreglerande system. En viktig tanke i tider som dessa när förslag om marknadshyror för nyproducerade lägenheter nyligen var på tapeten.

Höjde hyrorna under pandemin

Trots pandemi har man ändå gått med på att höja hyrorna, även om Hyresgästföreningen har förespråkat att inte höja hyrorna. Många hyresgäster har oroat sig över hyran under pandemin. Hyresgästföreningen vill att fastighetsägarnas krav är mer måttfulla 2022.

När det gäller medlemsavgiften är det en helt annan sak. Den är inte med i uträkningen. Förhandlingen finansieras av förhandlingsavgiften och inte medlemsavgiften. För att Hyresgästföreningen ska kunna vara stark och handlingskraftig behöver man ha så många medlemmar som möjligt. 

Hyresgästföreningen är väldigt glada över att förslaget med marknadshyror är borta från den politiska agendan. De enda som hade tjänat på att införa marknadshyror hade varit fastighetsägarna.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]