Hyresgästföreningen efterfrågar en statlig hyresfond som skydd för de 700 000 svenskar med tillfälliga anställningar som inte fångas upp i de befintliga systemen. Foto: hanohiki/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Regeringens budgetproposition för 2021 innehåller flera åtgärder för att få fart på den svenska ekonomin. Även hyresmarknaden kommer få investeringsstöd och bidrag, men Hyresgästföreningen vill ha en statlig hyresfond för de som inte har något befintligt skyddsnät, skriver Hem & Hyra.

Regeringens budgetproposition innehåller massiva satsningar när det gäller skattesänkningar och ökade bidrag. Även hyresmarknaden inkluderas i budgetpropositionen, där bland annat investeringsstödet höjs.

Investeringsstödet kommer att höjas under en treårsperiod

I budgetpropositionen höjs investeringsstödet från 7,5 miljarder kronor till 9,3 miljarder kronor under 2021. Till 2022 höjs anslaget ytterligare med 1,1 miljarder kronor och till 2023 höjs det med 1,9 miljarder kronor. Investeringsstödet är förbundet med villkor att hyrorna inte får vara högre än en viss nivå.

Investeringsstödet bör gå till de som behöver det mest

Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, välkomnar den utökade satsningen. Även Sveriges allmännytta välkomnar satsningen och anser att stödet är en viktig del för att kunna återstarta ekonomin och för att det ska kunna bli fler bostäder.

Fastighetsägarna anser att investeringsstödet ska gå till dem som behöver det mest och de vill gärna vara med och se till att stödet hamnar rätt. Fastighetsägarna har tidigare varit kritiska till investeringsstödet. 

Nytt försök med energieffektiviseringsstöd

Regeringen gör även ett nytt försök att införa stöd till energieffektivisering. Stödet för energieffektivisering togs bort 2018 efter ett svalt intresset från hyresvärdarna på grund av krångligt regelverk och att de endast riktade sig till fastigheter som hade hög energiförbrukning i utsatta områden.

Nu vill regeringen anslå 900 miljoner kronor till energieffektivisering och renovering av lägenhetshus och utemiljöer. Förslaget är att utöka stödet till 4,3 miljarder 2023. Men det är inte klart än hur bidraget ska utformas.

Slopad karensdag och fortsatt förhöjd a-kassa 

Regeringen beslutade nyligen om fortsatt slopad karensdag och att den förhöjda a-kassan behålls som ett direkt stöd åt hushållen. Men Hyresgästföreningen efterlyser ett extra skydd i form av en hyresfond för de hushåll som saknar skyddsnät och som riskerar att bli av med sina hyreskontrakt.

Efterlyser hyresfond för de som inte fångas upp i systemet

Enligt Martin Hofverberg är det inte helt säkert att de befintliga skyddsnäten fångar upp alla hyresgäster, som till exempel de 700 000 svenskar som har tillfälliga anställningar. Därför efterlyser Hyresgästföreningen en statlig hyresfond.

Martin Hofverberg tror att vi kommer att få se mer konsekvenser av coronapandemin längre fram. I början var det lättare för värden att ge anstånd, men fastighetsägarens behov att få in hyran ökar ju längre tiden går.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]