Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Efter att flera riksdagspartier gått ut med att man vill se en friare hyressättning har Hyresgästföreningen beslutat sig för att kampanja mot marknadshyror. Man ser det som sin skyldighet att upplysa om konsekvenserna av en friare hyressättning.

Flera riksdagspartier har uttalat sig om att de är för en friare hyressättning. Det har fått Hyresgästföreningen, som är emot förslaget, att reagera. Därför har man bestämt sig för att driva en kampanj och berätta om vad man tror konsekvenserna blir om marknadshyror införs.
– Det är inte vi som bjudit upp till dans, det är inte vi som börjat prata om detta. Vi gör det som en reaktion på vad flera partier sagt om olika former av marknadshyror. Vår förhoppning är att de förklarar vad de menar och är tydliga med vad de tror sig uppnå med sådana förändringar, säger Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren, till Hem och Hyra.

Hyresgästföreningen tror att hyrorna kommer öka kraftigt med friare hyressättning

Dagens system för hyressättningen har funnits sedan slutet av 60-talet. Det går till på så sätt att Hyresgästföreningen tillsammans med fastighetsägarna förhandlar fram en hyra som båda parter anses vara rimlig.
Om marknadshyror istället införs tror man att hyrorna i landet kommer stiga kraftigt.
– Om marknadshyror införs har Hyresgästföreningen inte längre någon roll att spela i hyresförhandlingarna. Då är det hyresvärden som sätter hyran och hyresgästen får välja att acceptera den eller inte. Klart är att hyrorna skulle bli betydligt högre än idag, särskilt i storstadsregionerna, säger Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.
De som är för marknadshyror argumenterar istället ofta för att marknadshyror skulle leda till ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Allianspartierna vill ha friare hyressättning

Samtliga allianspartier vill se en friare hyressättning, till skillnad från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som båda är nöjda med dagens system. Alla partier inom Alliansen vill se att marknadshyror införs vid nyproducerade hyresrätter.
Moderaterna går dock ett steg längre och vill se att hyressättningssystemet förändras för samtliga hyresrätter och inte enbart nyproduktioner.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]