statsminister Stefan Löfven och Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie LinderDe planer för bostadsmarknaden som regeringen och statsminister Stefan Löfven presenterade förra veckan får hård kritik av Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet och Kristian Pohl/Hyresgästföreningen

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Regeringen vill införa förändringar i hyressättningssystemet inför det kommande året. Men Hyresgästföreningen ställer sig skeptisk mot de åtgärder som regeringen föreslår och att regeringen alls lägger sig i att styra hyressättningen, skriver Hem & hyra.

Förra veckan presenterade statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen – en slags sammanfattning av vad regeringen vill kunna uppnå det kommande arbetsåret. Bland annat var bostadsmarknaden ett område som står inför vissa förändringar.

Regeringen vill hålla samma höga byggtakt som rådde förra året. Byggandet ska också ske både billigare och mer hållbart. Enklare byggregler om mer trä i bostadsbyggandet är några åtgärder som ska förverkliga detta.

Även hyressättningen vill regeringen ändra på. Så kallade presumtionshyror vid nybyggda bostäder vill regeringen ersätta med fri hyressättning. Hyran ska också påverkas mer av lägenhetens läge och kvalitet.

Hyresgästföreningen: högre hyror löser inte bostadsbristen

Men Hyresgästföreningen är inte positivt inställda till dessa förslag. Förbundsordförande Marie Linder lyfter att vanliga människor inte har råd att bo i nyproducerade bostäder med de nya reglerna och kallar politiken för verklighetsfrånvänd.

– De ungdomar jag möter lägger 40 till 60 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Är då verkligen höjda hyror lösningen på bostadsbristen? Det säger Marie Linder till Hem & hyra.

Hyresgästföreningen är också kritisk mot att regeringen blandar sig i hyressättningen över huvud taget. I stället bör de överlåta det utvecklingsansvaret till parterna på arbetsmarknaden, menar Marie Linder.

Regeringens förslag gynnar ägarbostäder framför hyresbostäder

Marie Linder anser också att politiska beslut tenderar att skapa obalans mellan bostadsägare och dem som hyr sin bostad. Redan tidigare har ränteavdrag, rotavdrag och mer förmånlig fastighetsskatt inneburit skattemässiga fördelar för bostadsägare.

Nu vill regeringen även avskaffa räntan på uppskovsbeloppet för dem som flyttar från bostadsrätt till småhus. Men Marie Linder vill hellre se åtgärder som jämnar ut de ekonomiska villkoren mellan de olika boendeformerna.

Hyresgästföreningen vill delta i samtal om bostadsbyggandet

Något som däremot får positiv respons är ett planen för ett bostadsbyggande där alla aktörer samtalar med varandra för att öka effektiviteten. Hyresgästföreningen förväntar sig bli inbjudna till dessa samtal, eftersom de vet hur den konkreta verkligheten ser ut och representerar tre miljoner svenska hyresgäster.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]