Lägenhet som genomgår en omfattande renovering.En av Hyresgästföreningens tiopunktsprogram är att öka hyresgästernas inflytande när det gäller omfattande renoveringsbehov. Människor ska inte behöva flytta för att de inte har råd att bo kvar efter att lägenheten har renoverats. Foto: lapas77/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Hyresgästföreningen vill skydda hyresgästerna och stärka deras rättigheter. Rättvis fördelning av lägenheter, statlig hyresgaranti och ökat inflytande vid omfattande renoveringsbehov är några av frågorna som Hyresgästföreningen lyfter i det nya bostadspolitiska programmet, skriver Hem & Hyra.

Hyresgästföreningen vill se ett större ansvar av staten och har tagit fram ett tiopunktsförslag. Organisationen menar på att det behövs krafttag för att kunna ta sig an utmaningar som trygghet och bostadskris. Statliga bygglån är en viktig del som förbundsordförande, Marie Linder, lyfter fram. En åtgärd som kan öka antalet bostäder och en bostadsproduktion som fler efterlyser.

Staten behöver ta ett större ansvar

Dagens bostadspolitik behöver förändras. Enligt Marie Linder bör det finnas en bostadspolitik som inkluderar hela landet, och staten bör ta ett större ansvar och svara upp mot de problem som finns. Människor måste ha råd att flytta in i de bostäder som byggs. De ekonomiska klyftorna mellan hyrt och ägt måste neutraliseras.  

Hyresgästföreningen anser att en fungerande bostadspolitik även hjälper de som står längst från bostadsmarknaden genom hyresgarantier, kommunal bostadsförmedling och bostadsbidrag.

Bygg bostäder med rimliga hyror

De viktigaste förändringarna som Hyresgästföreningen vill se är att man bygger bostäder med hyror som är rimliga så att människor har råd att bo där. Hyresgästföreningen säger även nej till marknadshyror.

Marie Linder anser att bostadsbyggandet ska sätta normala människors ekonomi i fokus. Vidare anser organisationen att hyresgästerna behöver få ha ett större inflytande när lägenheter ska renoveras. Människor ska inte behöva flytta efter att en renovering gör bostaden dyrare.

Tio punkter som Hyresgästföreningen vill ta upp

  1. Nej till marknadshyror och fri hyressättning i nyproduktion och ja till kollektivt förhandlingssystem
  2. Allmännyttan ska värna om de kommunala bostäderna
  3. Investeringsstöd för bygglån för att öka produktionen av hyresrätter
  4. Reform för att skapa rättvisare beskattning mellan hyresrätt och bostadsrätt
  5. Främja bostadsbyggandet med en aktiv markpolitik och planering
  6. Statligt stöd för ekologisk hållbarhet och energi
  7. Stärka hyresgästernas inflytande vid omfattande renoveringsarbeten
  8. Reformera bostadsbidraget för att hjälpa de som behöver hjälp
  9. Bostadsförmedling ska ske utifrån både behov och kötid
  10. Reformera den kommunala hyresgarantin

 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]