Undersökning av Hyresgästföreningen 2022

Bostadspolitik

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Den 4 maj publicerades Hyresgästföreningens undersökning ”Hyresgästerna 2022” utförd av Novus på 4184 svenskar. Undersökningen ska belysa personernas åsikter i bostadsfrågor inför valet och har publicerats i olika mindre delar under våren 2022.

Rapport i sex delar

Rapporten ”Hyesgästerna 2022” består av sex delar med olika teman: Väljaropinion, boendepreferenser, trygghet, bostadsbyggande, bostadspolitik och ekonomi.

Bland hyresgästerna sympatiserar man mest med boendepolitiken som representeras av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Hela 49% är beredda att rösta på dessa partier. Socialdemokraterna är störst i alla undersökta grupper. Sverigedemokraterna är jämnstora med Vänsterpartiet. Småhus med eget hus och tomt är den bostad de flesta drömmer om. Undersökningen visar också att en egen ekonomisk otrygghet sammanfaller med social otrygghet. Hyresgäster har oftare lägre inkomst och upplever otrygghet. Utsatta hushåll finns dock både inom hyrda och ägda hushåll.

Bostadsbristen drabbar många

Bostadsbristen gör att många inte kan välja hur de vill leva och ta vara på möjligheter. 80% ser problemet medan 33% drabbas av det direkt. Unga är bland de värst drabbade, hela 54% i den drabbade gruppen är unga människor. Majoriteten säger ”nej” till marknadshyror. Så mycket som var tredje hyreshushåll har en ohållbar boendekostnad. Detta är 15% av landets hushåll.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]