röd villa och lägenhetshusDe flesta barn i Sverige bor i hus, men bland barn med utrikesfödda föräldrar är hyresrätt den vanligaste bostadsformen. Foto: bzzup/Shutterstock.com och Tupungato/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Av barn i Sverige vars föräldrar har utländsk bakgrund är det fler som bor i hyresrätt, medan småhus är den vanligaste boendeformen för barn med inrikesfödda föräldrar. Hem & Hyra skriver att det finns samband med familjernas inkomst.

Mer än hälften av barnen i Sverige bor i småhus, antingen villa eller radhus. Totalt är det 57 procent av hemmavarande barn under 18 år. Andelen som bor i hyresrätt är 28 procent och i bostadsrätt 14 procent, enligt siffror från SCB:s statistik från 2019.

Vanligast är att barn bor i villa eller radhus om barnets föräldrar lever tillsammans. I den gruppen är det 60 procent av barnen som bor i småhus. Barn som har en ensamstående förälder bor i stället oftast i hyresrätt.

Föräldrarnas bakgrund hör ihop med boendeformen

Uppdelningen ser dock annorlunda ut om statistiken delas upp efter varifrån barnens föräldrar härstammar. Där visar undersökningen att nästan 60 procent av barnen med utrikesfödda föräldrar bor i hyresrätt, och 24 procent i villa eller radhus.

Bland barn som har minst en förälder som är född i Sverige är det 69 procent som bor i villa eller radhus.

Föräldrarnas ekonomiska förutsättningar hör ihop med barnens boendeform, menar SCB. Föräldrar som är ensamstående eller har utländsk bakgrund har ofta lägre inkomst och bor oftare i hyresrätt, och familjer som har högre inkomster äger i större utsträckning sin bostad.

Hyresrätt är trängre och inte nödvändigtvis billigt

Det här är inga siffror som överraskar Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Hyresrätt är i regel det bästa alternativet om man inte har så stort sparkapital, menar hon. Men det betyder inte att det är billigt att hyra sin bostad.

– Vi har under lång tid sett att människor i hyresrätt använder klart störst del av sin disponibla inkomst för att täcka sina boendekostnader, samtidigt som det finns en övervikt av människor med låga inkomster, säger Marie Linder, och understryker att det behövs fler hyresbostäder för olika inkomstgrupper.

Hyresrätt är också den mest trångbodda hyresformen. Barn i Sverige har i genomsnitt 28 kvadratmeter av bostadsytan att ensam förfoga över. De barn som bor i villa eller radhus fogar i snitt över 32 kvadratmeter själva, medan den bara är 21 kvadratmeter för barn som växer upp i hyresrätt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]