Vy över malmö stad och turning torso.Högtrycket på bostadsmarknaden ser ut att fortsätta även i sommar. Sett till de senaste tolv månaderna har priserna ökat mest i Malmö. Foto: Ingus Kruklitis/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Bostadspriserna fortsatte uppåt även i maj, framför allt priserna på villor som ökade med 1,7 procent om man ser till hela riket. Enligt Sveriges mäklare finns det inget som tyder på att marknaden kommer svalna av under sommaren, utan man förbereder sig nu på ytterligare några månader av fler och snabbare bostadsaffärer än vanligt. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

Maj blev ytterligare en stekhet månad på bostadsmarknaden, enligt Valueguards mätningar. Villapriserna ökade mest, med 1,7 procent upp sett till riket som helhet. Den största ökningen noterades i Stockholm med plus 1,8 procent. I Göteborg och Malmö steg villapriserna med 0,8 respektive 1,3 procent.

Valueguard har även tittat på prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm och Göteborg under den första halvan av juni och konstaterar att racet ser ut att fortsätta. Plus 0,1 procent i Stockholm och plus 0,8 procent i Göteborg.

Fler affärer än normalt men dämpad prisutveckling spås i Stockholm

Enligt Fredrik Kullman, vd för mäklarfirman Bjurfors i Stockholm, räknar de med att det blir ytterligare en het sommar på bostadsmarknaden, i alla fall när det gäller antalet bostadsaffärer. Prisutvecklingen väntas däremot dämpas något, skriver han i en kommentar till TT.

Även i Göteborg räknar mäklarna med fortsatt högtryck under sommarmånaderna. Johan Nordenfeldt, mäklarfirman Erik Olssons informationschef, berättar att företaget aldrig någonsin har sålt så många bostäder i Göteborgsområdet som de gjorde nu i maj.

Villapriserna har ökat mest i Malmö

Om man ser till den senaste tolvmånadersperioden har villapriserna ökat med totalt 21,4 procent för hela riket. Den största ökningen står dock Malmö för med hela 23,8 procent upp. I Stockholm och Göteborg ligger motsvarande siffra på 22,9 respektive 21 procent.

Inte lika häftig uppgång för bostadsrättspriserna

Priserna på bostadsrätter har ökat men inte alls i lika hög takt som villapriserna. I maj ökade bostadsrättspriserna med 0,8 procent för hela riket, med störst ökning i Stockholm på 1 procent. I Göteborg och Malmö ökade priserna med 0,6 respektive 0,9 procent.

Ökningen under de senaste tolv månaderna är 12,1 procent för riket, 12,3 procent i Stockholm, 9 procent i Göteborg och hela 17,7 procent i Malmö.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]