en flygbild över sundsvallSundsvall är den kommun där flest har fått gå före i bostadskön på grund av en ny anställning. Foto: SilvanBachmann/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Många kommuner i Sverige tillåter personer som får jobb i kommunen att gå före i bostadskön. Trots att många av kommunerna har bostadsbrist tilldelas inflyttade med påskriven tillsvidareanställning gratis köpoäng för att ha möjlighet att hitta bostad, skriver Hem & hyra.

Ett hundratal svenska kommuner erbjuder något som kallas näringslivsförtur, vilket innebär att den som flyttar till kommunen för en anställning får gå före i bostadskön. Det visar årets bostadsmarknadsenkät som Boverket har genomfört.

74 av dessa kommuner uppger att de har bostadsbrist, men låter trots detta nyinflyttade arbetare gå före i bostadskön. En av fyra kommuner svarar att hushåll med förtur får välja mellan olika lägenheter. 42 procent uppger i stället att hushållet får ett enda erbjudande på lägenhet.

Ofta krav på tillsvidaretjänst och långt pendlingsavstånd

De flesta av kommunerna ställer inga krav på jobb inom specifika yrkesgrupper, utan förturen gäller i regel för personer som har fått en tillsvidaretjänst, alternativt en provanställning.

Ett krav är också att du ska bo för långt bort från ditt arbete för att kunna pendla dit, det vill säga kring 8–10 mil enkel väg. I det flesta fall kan du alltså inte utnyttja näringslivsförturen om du flyttar från en kranskommun in till centralorten.

Sundsvall beviljar flest förturer

Örebro är den största kommunen som tillåter näringslivsförtur. Förra året var det 118 hushåll som fick kliva före i den kommunala bostadskön. Enligt Örebrobostäders bokonsulent Kristofer Olsén hade de gärna beviljat förtur till alla som får jobb i Örebro, om det vore möjligt.

– Men med en ­ordinarie kötid på mellan fem och tio år ­måste vi ­prioritera, säger han till Hem & Hyra.

Flest antal förturer beviljades i Sundsvalls kommun, nämligen 135 stycken. Där får hushållet 1500 köpoäng, motsvarande fyra års väntetid, vilket räcker till att hitta en hyreslägenhet nästan var som helst i Sundsvall.

Enligt Camilla Hjältman, chef för Mitthems kundcenter i Sundsvall, finns det överlag en förståelse för förtursprincipen, även om det händer att de får synpunkter på saken.

Hyresgästföreningen förstår behovet bakom näringslivsförtur

Hyresgästföreningen har ingen särskild åsikt i frågan om näringslivsförtur, även om de i regel förespråkar fördelningsprinciper som gör det rättvist för alla medborgare.

– Vad gäller förturer så har vi förståelse för att vissa grupper kan behöva prioriteras, exempelvis personer med ­särskilda behov eller i samband med kompetensrekrytering, kommenterar förhandlingschef Erik Elmgren.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]