Kooperativet Basaren på Kungsholmen. Foto: Pressbild - BaraBild.se / Skb.se.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Stockholmarna ställer sig positiva till kooperativa hyresbostäder. En boendeform där medlemmarna både äger föreningen och har ett gemensamt hållbarhetsansvar. Det visar en undersökning genomförd av SKB.

Det var under föregående vecka som Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, redovisade resultaten från undersökningen genomförd av Origo Group. Undersökningen visar att stockholmarna har en övergripande positiv attityd när det kommer till att bo i kooperativa bostäder.

57 procent är positiva till kooperativa hyresrätter

I undersökningen svarar 57 procent av de tillfrågade stockholmarna att de var positiva till kooperativa hyresrätter.
Enligt Eva Nordström, vd på SKB, är resultatet önskat och bevisar att de kooperativa hyresrätterna har en växande och viktig roll på bostadsmarknaden i Stockholm.
SKB genomför just nu ett större arbete med fokus på förändring och varumärkesutvecklande. Allt för att bemöta de uppdaterade kraven och behoven inom Stockholmsregionen. Undersökningen om de kooperativa bostäderna är en mindre del i detta.

SKB är den största hyresvärden för kooperativa bostäder

Sedan SKB grundades för mer än hundra år sedan har företaget kommit att bli Stockholms största privata aktör på hyresrättsmarknaden.
En kooperativ bostad är en kombination mellan den traditionella hyresrätten och bostadsrätten. Här ägs föreningen av medlemmarna som tillsammans har ett gemensamt ansvar för föreningens hållbarhetsarbete.
Eva Nordström menar att hon hoppas att Stockholmsregionens kommuner tar till sig av undersökningens resultat och överväger utvecklandet av fler kooperativa bostäder. Hon är övertygad om att de kooperativa bostäderna är den enda lösningen för ett långsiktigt och väl fungerande hållbarhetsarbete.

Den kooperativa trenden i ny tappning

I undersökningen har SKB också kunnat se att den kooperativa trenden växer sig starkare. Nu i en modern tappning.
Enligt Eva Nordström bygger den nya trenden inom det kooperativa på en gemenskap som ska främja både ekonomiska utgifter och miljöpåverkan. Ett arbete som genomförs med både långsiktighet och ett gemensamt ansvar för att bygga vidare på den kooperativa idén.
Då SKB inte arbetar för att ta ut vinst kommer ekonomiska överskott att återinvesteras direkt i verksamheten vilket i längden leder till en boendeform som är ekonomiskt hållbar.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]