Lägenhetshus med balkonger

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Svenska bostadsrättsköpare lägger inte allt för stor vikt i föreningens skulder visar en undersökning som SBAB har genomfört. Detta innebär stora problem i framförallt nya föreningar som ofta är högt skuldsatta.

SBAB har i en undersökning tagit reda på hur stor vikt bostadsrättsköpare lägger vid en förenings ekonomi. Studien visar att väldigt få överhuvudtaget tar hänsyn till bostadsrättsföreningarnas ekonomi.
Att inte lägga någon vikt vid föreningarnas skulder kan leda till stora problem, framförallt i nya föreningar som vanligtvis har väldigt höga skulder.
– Det är tydligt att många bostadsköpare verkar undervärdera skulden i bostadsrättsföreningen. Detta, tillsammans med den snabba tillväxten i antalet nya bostadsrätter de senaste åren, kan potentiellt ha ökat kreditriskerna i bostadsrättsstocken, säger SBAB:s chefsekonom, Robert Boije.

Boendekostnaden kan höjas rejält vid en större räntehöjning

Studien från SBAB visar dessutom att många bostadsrättsköpare inte bara undervärderar föreningens skuld, de lägger inte heller någon större vikt vid månadsavgiften. Att varken bry sig om månadsavgiften eller föreningens skulder kan få förödande konsekvenser när räntorna höjs.
Höjda räntor kan nämligen leda till kraftigt ökade boendekostnader på flera tusen kronor i månaden. I värsta fall kan det innebära att människor tvingas flytta då man inte har råd att bo kvar.

Bankerna måste bli bättre på att informera om riskerna

Robert Boije anser att bankerna behöver bli bättre på att informera kunderna om bostadsrättsföreningarnas ekonomier. Han tycker även att kreditgivarna har ett ansvar i att väga in riskerna med höga föreningsskulder och dyra månadsavgifter innan man beviljar ett lån.
Om man tar hänsyn till dessa risker i samband med att en bostadsköpare ansöker om lån behöver riksprofilen inte vara högre för en person som köper en nyproduktion jämfört med en som inte gör det.
– Ur såväl ett konsumentskydds- som riskperspektiv är det helt centralt att bankerna tar hänsyn till föreningarnas skulder, säger Robert Boije.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]