Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I november 2017 presenterades en utredning av regeringen som bland annat föreslog att köp av hyreskontrakt kriminaliserades. Straffen som köpet av ett kontrakt skulle innebära var varierande, men upplevdes av många som stränga. Nu möts förslaget av kritik av flera rättsinstanser som bland annat påpekar kostnaden av att upprätthålla lagen, samt att förslaget i vissa avseenden går ifrån existerande lagprinciper.

Köp av svartkontrakt allt vanligare

I de svenska storstäderna har det tidigare rapporterats om det ökande problemet med att hyreskontrakt säljs. Köpen förmedlas av vad man kallar svartmäklare som tar bra betalt för att förmedla affären. Eftersom att hyreskontrakt vanligtvis fås genom långa kötider är det många som känner sig tvungna att använda dessa metoder när man akut behöver en bostad. I samband med att fenomenet blev uppmärksammat presenterades även ett förslag om skärpta straff för kontraktsköp.

Tips! Köp av hyreskontrakt blir vanligare, men innebär fortfarande stora risker. Dels riskerar köparen juridiska påföljder, men även risken att förlora sina pengar.

Det är detta förslag som nu möter kritik från flera rättsinstanser som anser att förslaget blir för dyrt att upprätthålla. Utöver det anser man även att vissa delar av lagen vara i konflikt med vanliga rättsprinciper.

Flera domstolar vänder sig mot förslaget

Kritiken kommer bland annat från Svea samt Skåne och Blekinge Hovrätt. Det som anses vara problematiskt är dels kriminaliseringen av att köpa ett hyreskontrakt. Svea Hovrätt anser att det kommer bli kostsamt att upprätthålla lagen, men nämner även att det kommer kräva stora utredningsresurser. Med andra ord anser man att resurserna som lagen skulle kräva bör fokuseras till andra områden.

Tänk på! Förslaget har mött förslag från flera tunga rättsinstanser, vilket kan innebära att förslaget omformuleras.

Blekinge och Skåne Hovrätt finner även att förslaget på att köparen ska få tillbaka pengar går emot andra rättsprinciper. Detta eftersom att det går emot vad lagen säger om andra kontrakt som upprättas olagligt.

Framtiden för förslaget oklart

Förslaget har trots kritiken från rättsinstanserna fått mycket positiva reaktioner hos allmänheten och hyresgästförbund. Trots detta råder det även meningsskiljaktigheter inom Hyresgästföreningen, främst om vem som är offret i situationen. Frågan verkar med andra ord mer komplicerad än vad den framstår vid första anblick. Hyresgästföreningen har dock lämnat in ett remissvar där man i huvudsak ställer sig positiva till förslaget. Att Sverige behöver ny lagstiftning för att möta denna typ av kriminalitet är de flesta överens om, hur detta ska genomföras är dock under debatt. Om förslaget kommer att genomföras kommer det därför troligtvis ha ändrats på flera punkter.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]