äldre man tittar oroligt ut genom fönstret medan han pratar i telefonOron för skadegörelse, våld och narkotikahandel är större bland dem som bor i lägenhet än hos dem som äger småhus. Foto: DGLimages/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Jämfört med småhusägare är personer som bor i flerfamiljshus mer oroliga för brott. Även om det inte nödvändigtvis sker fler brott i flerfamiljshus kan det finnas flera faktorer som gör att känslan av trygghet är mindre än i hus, skriver Hem & hyra.

Människor som bor i lägenhet känner sig mindre trygga i hemmet än vad småhusägare gör. Lägenhetsboende är mer oroliga över sådant som skadegörelse, narkotikahandel och hotfulla gäng, och upplever även att polisen inte bryr sig lika mycket brott som sker i området.

Det här framkommer i en kartläggning som Hem & hyra har gjort, efter statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Personer som bor i flerfamiljshus svarar på tio av de elva frågorna att de är mindre trygga än småhusägare.

Lägenhetsboende är mer oroliga för de flesta brott

De som bor i lägenhet har på grund av oron för brott oftare avstått från aktiviteter, och de är också mer oroliga för att råka ut för rån, misshandel och sexuella övergrepp. Även gällande nedskräpning och klotter upplever lägenhetsboende dubbelt så mycket problem som småhusägare.

På en enda punkt var det småhusägarna som angav större oro, nämligen bostadsinbrott. En av tre husägare uppger en sådan oro, jämfört med cirka en av fem lägenhetsboende.

En anledning till att lägenhetsboende känner sig mer oroliga kan vara att det är fler människor som behöver samsas om en plats, och därmed riskerar att hamna i fler konflikter. Det menar Eduardo Medina, som är lektor i sociologi på Mälardalens högskola. 

Inflytande och granngemenskap kan ge större trygghet

Känslan av otrygghet betyder dock inte automatiskt att man faktiskt utsätts för mer brott. Ibland kan det handla om faktorer såsom dålig belysning, dålig sikt på grund av oklippta buskar eller att man inte kan påverka området där man bor.

– Här har fastighetsägarna ett stort ansvar att verka för boinflytande och verkligen lyssna på hyresgästerna, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Närmare gemenskap med grannarna och en aktiv hyresgästförening är saker som kan öka känslan av trygghet, enligt Marie Linder. 

Kön och ålder påverkar också trygghetskänslan

De senaste två åren har nästan alla personbrott ökat, enligt en nationell trygghetsundersökning från Brå. Den vanligaste brottstypen är hot. Strax över nio procent av Sveriges befolkning anger att de har utsatts för hot under förra året.

Undersökningen visar också på att kön och ålder har inverkan på trygghetskänslan. En av tre kvinnor i 20–24-årsåldern utsattes för sexualbrott förra året, enligt studien. Varannan kvinna i samma målgrupp har mer eller mindre ofta valt att gå omvägar till en plats just på grund av oron för brott.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]