arg man pekar på kontrakt och kvinna ser upprörd utHyresvärdar ska inte kunna ta sig vilka friheter som helst enligt de nya lagförslagen. Foto: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 26 april, 2021

Regeringen har presenterat en rad lagförslag som ska ge hyresgäster en starkare ställning, skriver Hem & Hyra. Framför allt ska de nya lagarna komma åt oseriösa hyresvärdar som inte åtgärdar fel och tar ut för mycket i hyra. Blir förslaget godkänt börjar de gälla vid årsskiftet.

Ett förslag för den nya lagstiftningen är att hyresnämnden ska kunna förelägga en hyresvärd med vite om brister i fastigheten inte åtgärdas. På så sätt vill man att brister i fastighetsförvaltningen ska tas tag i så tidigt som möjligt.

Susanna Skogberg är förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Hon ställer sig särskilt positiv till det här förslaget, eftersom hyresnämnden inte har den möjligheten att rycka in i dag.

Större hyreshöjningar ska ske mer gradvis

Chockhöjningar av hyran efter renoveringar är en annan sak som tas upp i förslaget. I stället för att direkt få betala den nya hyran ska hyresgäster kunna fasas in så att förändringen blir mer gradvis.

Det är också ett bra förslag, tycker Susanna Skogberg, men hon vill lägga till större inflytande från hyresgästernas sida.

–  Att denna till exempel ska kunna välja mellan tre olika nivåer vid renoveringar och därmed själv kunna påverka sin hyra, föreslår hon.

Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder håller med om detta. Långsammare tempo på hyreshöjningen behövs, men även konsumentskyddet behöver stärkas.

Starkare skydd vid brand och uthyrd privatbostad

Regeringen vill också ha stärkt skydd för hyresgäster vars bostad blir förstörd av exempelvis brand. Hyresvärden ska enligt förslaget vara skyldig att erbjuda hyresgästen ett annat hyresavtal, om det kan anses skäligt i situationen.

Den frågan har Hyresgästföreningen länge lobbat för, så även det är ett välkommet besked, tycker både Susanna Skogberg och Marie Linder.

Dessutom föreslås att hyresgäster som hyr en privatägd bostad ska ha ett starkare besittningsskydd. Tidsbegränsade avtal för sådana privatuthyrningar ska inte kunna sägas upp i förtid av hyresvärden.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]