före- och efterbild av renoverat vardagsrumIntresset för att renovera själv verkar vara större i sommar än intresset för rotavdrag. Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com

Skatter

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Många bostadsägare verkar hålla igen på sina planer att använda rotavdraget i sommar. Det beror dels på det ansträngda ekonomiska läget, men också på att många jobbar hemifrån och därmed vill renovera själva, skriver Dagens Industri.

Ett av fem hushåll planerar att använda rotavdraget i år, antingen hemma eller i fritidshuset. Det menar SEB som har undersökt intresset hos hushållen. Intresset ligger därmed på samma nivå som de senaste åren.

Men till skillnad från ifjol ligger det genomsnittliga rotavdraget bara på 23 000 kronor, till skillnad från tidigare 33 000 kronor.

– En svagare arbetsmarknad och lägre inkomster får många att hålla inne med större köp och investeringsbeslut för att avvakta ljusare ekonomiska signaler, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Många vill renovera själva i sommar

En annan orsak till minskningen är att människors förväntningar på bostadsmarknaden har blivit lägre. Det gör att färre vill använda bostaden som en finansieringskälla, säger Jens Magnusson.

Dessutom är det många som jobbar hemifrån just nu, vilket också gör att fler planerar att renovera bostaden på egen hand. Den starka försäljningen inom bygghandeln är en bekräftelse på detta.

Sedan 2015 har intresset för rotavdrag blivit mindre. Enligt Jens Magnusson beror det delvis på att villkoren för rotavdrag har försämrats, och att två amorteringskrav har införts.

Vanligare bland höginkomsttagare och villaägare

Rotavdrag är vanligast bland höginkomsttagare. En tredjedel av höginkomsttagarna planerar att använda det under året.

Det är också vanligare hos villaägare att använda rotavdraget jämfört med bostadsrättshavare. Även där är det en tredjedel av villaägarna som planerar att använda avdraget, medan motsvarande andel bostadsrättshavare är 18 procent.

Flera fördelar med rotavdrag

Jens Magnusson tycker att systemet med rotavdrag är bra för att hålla efterfrågan uppe. 

– En fördel är att det sannolikt bidrar till att många jobb som tidigare utfördes svart nu genomförs vitt. Det är också en sektor som anställer många med olika bakgrund och som också kan ge unga, utrikesfödda och grupper med lägre utbildning chansen att etablera sig på arbetsmarknaden.

En möjlig nackdel med rotavdraget är att det kan ses som en snedvridning att några branscher får skattemässiga fördelar och inte andra.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]