Lättare att bygga studentbostäder

Bostadspolitik

För några dagar sedan fick Boverket ett nytt viktigt uppdrag från Regeringen som rör bostadsmarknaden.
Bristen på byggnation av bostäder drabbar även studenterna. Regeringen har givit Boverket i uppdrag att se över möjligheten att minska kostnaden vid byggnation av studentbostäder – detta för att öka utbudet och tillgängliggörandet i form av miljö och teknikanpassningar. I Boverkets uppdrag ingår att utföra en beskrivning för att beakta konsekvenser om förslagen genomförs, det ingår också att ge förslag på huruvida man kan göra författningsändringar.

Uppdraget kommer att involvera studentorganisationerna, bostadsbolag med studentbostäder, byggbolag, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, funktionshindersorganisationer, kommuner och regioner runt om i landet och andra aktörer utifrån behov. Boverket kommer att inhämta behovsbeskrivningar från alla parter samt förslag, synpunkter och annat som kan vara relevant för uppdraget.

Hitta lediga bostäder att hyra

Hitta lediga bostäder att hyra
  • Över 300 lediga bostäder just nu
  • Gratis att registrera ett konto
  • Extra tryggt att hyra genom Samtrygg

Redovisas om ett år

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet om drygt ett år, den 30 april 2024, närmare bestämt till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]