Glad student med böcker och mobiltelefon i handen framför ett vitt flerbostadshus.Den höga byggtakten och effekterna av coronapandemin har gjort det lättare att få studentlägenhet. Men det har också blivit dyrare. Hyran för en nyproducerad studentbostad kan ligga över 5 000 kronor i månaden. Foto: Prostock-studio/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Bostadsläget inför höstterminen ser ljusare ut än vanligt. Det verkar inte helt omöjligt att få tag på en studentbostad, speciellt inte om du är villig att betala, skriver SvD Näringsliv

Inför höstterminen har Sveriges förenade studentkårer, SFS, gjort en sammanställning av läget på bostadsmarknaden i studentstäderna i landet. Läget ser hoppfullt ut även i studentstäder där det har varit svårt att få tag i studentlägenhet tidigare.

Fler studieorter har möjlighet att erbjuda studentbostad

Av 33 studieorter är så många som 18 grönmarkerade. Det betyder att studenter på dessa orter kan räkna med att få en bostad till höstterminen. Det är tre fler än under förra året. Av de 33 studieorterna är 10 orter gulmarkerade.

Det betyder att studenter kan erbjudas bostad inom en termin. 7 av de 33 orterna är rödmarkerade. Där tar det längre än en termin att få bostad. 

Färre utlandsstudenter och digitala utbildningar

Det verkar som att pandemieffekten håller i sig. Det rådande läget har gjort att det är lättare än vanligt att få tag i studentlägenhet.

Enligt SFS vice ordförande, Oskar M Wiik, är det lättare att få studentbostad i år. Det kan bero på att det är färre utlandsstudenter än vanligt på grund av pandemin och att färre personer inte flyttat då deras utbildningar har skett digitalt. Vidare understryker han att det verkar som att lättnaderna varit temporära.

Fler nyproducerade studentbostäder

Samtidigt har byggtakten ökat under flera år. Enligt Oskar M Wiik har det under det senaste året i exempelvis Linköping byggts flera hundra nya studentbostäder. Något som han ser som positivt. Dock är det ett minus när det gäller hyrorna i de nyproducerade lägenheterna.

Många betalar över 5 000 kronor i månaden

Många studenter är oroade över hyran i en nyproducerad bostad. De ligger väldigt högt. I dag betalar hela 30 procent av studenterna en hyra som ligger över 5 000 kronor i månaden för att få tak över huvudet.

Som student blir det svårt att kunna leva på bara studiemedel med så hög hyra. SFS varnar därför för att debatten om boendesituationen för studenter kommer att handla om kostnader och medel allt mer i framtiden.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]