Ungt par har möte med mäklare om bostadspriser

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I vissa fall, när det kommer till försäljning av bostäder, kan det pratas om så kallade lockpriser. Detta innebär att försäljningspriser blir betydligt högre än utgångspriset, utan någon rimlig förklaring. Detta kan betyda att mäklaren taktiskt använt fel prissättning, för att locka till sig intressenter och spekulanter. Detta strider mot god fastighetsmäklarsed och har varit ett stort problem under en längre tid.

Lockpriser har förekommit länge

Problemet med lockpriser började tidigt. På 90-talet hade bostadsmarknaden problem, och det var här mäklarna valde att sänka utgångspriser för att locka till sig fler potentiella köpare. Strategin lyckades och därefter har lockpriser varit vanligt på bostadsmarknaden.

Bostadspriserna gick upp i och med att lockpriser började användas mer. Detta blev problematiskt för mäklarna som satt sig själva i en dålig position. Det var deras idé att använda lockpriser för att tjäna pengar, men istället vändes det till en svårighet för dem. För att få sälja bostäder krävdes det att mäklarna skulle kunna sälja bostäderna dyrt. När en bostad gick ut med ett utgångspris som var högt, fick bostaden för få intressenter. Detta resulterade i sämre priser. Därmed var de tvungna att lägga ut bostäderna för lägre priser, för att det slutgiltiga priser skulle vara betydligt högre.

Det var allmänt känt att utgångspriset var långt ifrån slutpriset, vilket gjorde många förskräckta. Till slut började mäklare anmälas till Fastighetsmäklarinspektionen, i försök om att få bort lockpriser.

Mäklare kan anmälas för lockpriser

Mäklare i främst Stockholmsområdet har på senare tid, trots att lockpriser minskat, tilldelats varningar av Fastighetsmäklarinspektionen. Dessa mäklare har klassats som att de vilselett köpare med väldigt låga utgångspriser. De mäklare som anmälts har i många fall satt utgångspriser som varit 30 procent lägre än slutpriset.

Tänk på! Om en bostads pris känns väldigt lågt och snabbt ökar i värde under budgivning, kan detta vara ett tecken på lockpris. Om du ska köpa bostad bör du läsa på ordentligt om vad köpet innebär och vilka utgångspriser som är rimliga i området.

De senaste åren har anmälningarna ökat kraftigt i just huvudstaden mot mäklare. 42 procent av alla anmälningar har rört lockpriser. Anledningen till många anmälningar och strikta regler kan bero på just bostadsmarknadens historia. Anmälningarna kan vara hopp om förhinder mot att bostadsmarknaden ska återgå till 90-talets situation.

Svårigheter med att bedöma lockpriser

Lockpriser måste vara betydligt höga för att klassas som just lockpriser. Däremot kan det vara svårt att bedöma vad som är lockpriser och inte. I vissa fall kan det enbart handla om tur för en mäklare och säljare, då en bostad kan vara extremt eftertraktad. Många kan vara villiga att betala höga summor och på så sätt löper budgivningen på tills det blir ett högt slutpris. Det kan därmed kännas orättvist att sätta en gräns på vad som kan klassas som lockpriser.
Mäklare som inte gjort något fel kan få varningar. Det blir därför även svårt att stänga av mäklare, eller säga upp de, då osäkerheten kring lockpriser är väldigt stor. Varningar kan ges, men dessa ger sällan förändrande effekter.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]