Mörkt bord på restaurang dukat med bestick och glas.Coronapandemin har slagit hårt mot småföretagare. Under den senaste tiden är det många restauranger som ansökt om konkurs. För att hjälpa företagen halverar nu Uppsalahem och Östhammarshem lokalhyran för vissa branscher. Foto: arturasker/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Krispaketet som Regeringen har tagit fram innehåller även ett hyresstöd på fem miljarder kronor, vilket innebär att staten står för halva hyreskostnaden. Småföretagare som hyr lokaler av Östhammarshem och Uppsalahem erbjuds nu halverad hyra under coronakrisen, skriver Hem & Hyra.

Regeringens krispaket innehåller ett hyresstöd där staten går in och täcker upp halva hyreskostnaden. Det gör att både Uppsalahem och Östhammarshem kan sänka sina lokalhyror till småföretagare med 50 procent.

Uppsalahem halverar hyran för vissa branscher

I Uppsala har Uppsalahem valt att sänka lokalhyrorna till hälften för att stötta småföretagarna och näringslivet i vissa utvalda branscher under tre månader.

Det handlar främst om mindre butiker, kaféer, restauranger, frisörer och andra salonger. Vidare kommer Uppsalahem även ha överseende för om hyrorna kommer in efter sista betalningsdatum, efter att man kommit överens med hyresgästen för lokalen.

Lokalhyran halveras för vissa av Östhammarshems hyresgäster

Östhammarshems styrelse har också fattat beslut om att sänka hyran för att hjälpa företag som hyr lokal av dem. Det är framför allt restauranger, florister, klädaffärer och salonger som bedriver skönhetsvård som kommer att få halverad hyra i tre månader från och med april till och med juni.

På Östhammarshems hemsida uppger man att anledningen till att man vidtar dessa åtgärder är för att man ser att vissa verksamheter drabbas extra hårt på grund av de restriktioner som har införts i samhället under coronatider.

Uppmaning: anmäl bara akuta fel 

Tillgängligheten och servicen hos de flesta av de kommunala bostadsbolagen i både Uppsala och Norrtälje påverkas av coronapandemin. Öppettiderna har begränsats och hyresgästerna har blivit uppmanade att vänta med att felanmäla fel och brister. Östhammarshem har till exempel valt att hålla sitt kontor helt stängt. 

På grund av låg bemanning och för att undvika smittspridning har även Knivstabostäder, Tierpsbyggen och Roslagsbostäder har gått ut med en uppmaning till sina hyresgäster att bara anmäla fel och brister som är akuta och vänta med att anmäla fel som inte är akuta. Håbohus har också uppgett att det under rådande tider kan ta längre tid innan vanliga felanmälningar åtgärdas.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]