Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Allt färre röker, och få vill flytta in efter någon som gjort det. Samtliga åldersgrupper är eniga om att rökning inte hör hemma inomhus visar nya siffror från Hem & Hyra.

Praktiken av att röka under köksfläkten är snart historia om man ska tro den senaste statistiken. Allt fler är positivt inställda till att förbjuda rökning i hemmet.

Allt fler vill förbjuda rökning i bostäder

I en undersökning gjord av Hem & Hyra svarade en majoritet inom samtliga fem åldersgrupper att de var emot inomhusblossande. Stödet blev dock svagare ju äldre den tillfrågade blev.
Undersökningen visar att deltagarna som var 29 år eller yngre hade ett starkt stöd för förslaget, hela 84 procent. Förslaget hade svagast stöd bland de tillfrågade mellan 55 och 69 år.
Samma individer tillfrågades även om deras inställning kring rökning på balkonger. Där var ställningstagandena helt andra.
Enbart 30 procent av de unga var stöttande av förslaget att förbjuda balkongrökning. I de äldre åldersgrupperna var fördelningen ungefär hälften-hälften.

Lagen stöttar inte förbud

Många hyresvärdar förbjuder rökning i sina bostäder. I nuläget finns det inga juridiska grunder för ett sådant förbud.
Trots att det till synes finns ett stort stöd för en eventuell lagändring, är någon sådan inte aktuell.
– Om boendet inte är avsett för särskilt känsliga grupper är det tveksamt om värden kan införa ett förbud, säger Susanna Skogsberg, Hyresrättsföreningens förbundsjurist till Hem & Hyra.
Det möjliga undantag som hon kan se är att för nyproduktioner skriva i samtliga kontrakt att bostaden ska vara rökfri. Att införa en sådan princip i efterhand är dock inte hållbart.

Statistiskt färre rökare, förutom på fester

Enligt statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har rökningen varit en minskande trend sedan 1970-talet. Bara sedan början av 2000-talet har andelen rökare halverats.
Den mer överraskande delen av den framtagna statistiken visar att andelen som antingen stress- eller feströker har förblivit stabil. På ett ungefär har var tionde person haft sporadiska rökningsvanor under den tid fenomenet undersökts.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]