Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

I en tid med sjunkande bopriser känner allt fler en oro. Men det gäller inte alla. Nu visar en ny undersökning att många svenskar har en positiv attityd till de sjunkande bostadspriserna.

Köpare mest positiva till sjunkande bopriser

De senaste tre månaderna har det hänt mycket med priserna på bostadsmarknaden och man har kunnat se sjunkande bopriser.
Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter sjunkit med 6,3 procent och priset på villor har ökat med 3,3 procent. Samtidigt som dessa siffror skapar en oro hos de som ska sälja sitt boende, skapar de en positiv känsla för de som funderar på att köpa ett boende.
36 procent av 1000 tillfrågade svarade positivt på de sjunkande bopriserna i en undersökning från Fastighetsbyrån. Respondenterna menar att det med de lägre bopriserna blir billigare att köpa sin första bostad, eller billigare att köpa en ny, större och bättre bostad.
Fastighetsbyråns vd Johan Engström förstår köparnas positiva inställning
– Ofta beskrivs prisutvecklingen i negativa ordalag, men det har varit utifrån dem som bor i bostad i dag och det är ju inte så konstigt att de är negativa. Men prisnedgången har attraherat många som är på väg in på marknaden, säger Engström till SvD Näringsliv. Han konstaterar också att antalet affärer har ökat i år jämfört med förra året.

Bostadsmarknaden i lugnare läge där köparna har utrymme för eftertanke

I nuläget ligger bostadsmarknaden i ett lugnare läge där man som köpare kan ägna mer eftertanke i köpet innan man investerar i en ny bostad. Det ligger till köparnas fördel att kunna köpa en ny bostad i ett lugnare tempo.
– Det är oerhört bra ur konsumentperspektiv. Affären blir inte lika hetsig. Vi har fått en tydlig rekyl på en alltför kraftig prisuppgång under ett antal år, men nu börjar marknaden bli balanserad. Jag ser ett stabilt år framför mig, säger Johan Engström.
34 procent av respondenterna svarade att de inte bryr sig om de sjunkande bopriserna. Däremot svarade 31 procent att det är en negativ utveckling då den leder till lägre vinst vid försäljning och mindre kontantinsats att lägga på nästa bostadsköp.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]