skanskas vice vd alexandra lauren och skanskas logga på byggställningEn ny rapport från Skanska visar att många svenskar vill flytta till miljöcertifierade bostäder, men att nästan lika många tycker att det är för dyrt. Skanskas vice vd Alexandra Lauren menar att det krävs politiska åtgärder för att få fler att välja hållbara hem i framtiden. Foto: Pressbild/Skanska och Marcin Babul/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Enligt en Kantar Sifo-undersökning om svenskarnas syn på framtidens boende finns ett stort intresse för miljöcertifierade bostäder – framför allt bland unga i åldrarna 18 till 29 år. Samtidigt upplever många att både priser och avgifter är alldeles för höga. Det visar Skanskas Bostadsrapporten 2030.

På uppdrag av Skanska har Kantar Sifo undersökt hur svenskarna ser på framtidens bostäder. Cirka 2 300 personer i åldrarna 18 till 65 år har deltagit i undersökningen, där de bland annat har fått svara på om de skulle vilja flytta till en miljöcertifierad bostad. Sex av tio vill det, men så många som fem av tio menar att det är för dyrt.

Lägre priser skulle få fler att bo miljöcertifierat

Sifo-undersökningen visar även vad som skulle få fler svenskar att faktiskt flytta till en miljöcertifierad bostad. 44 procent har svarat lägre hyror, 42 procent lägre priser och 39 procent efterfrågar bättre bolånevillkor vid köp av en miljöcertifierad bostad.

Krävs politiska åtgärder

Enligt Alexandra Lauren, vice vd på Skanska, måste man tillsammans med andra aktörer på marknaden stärka incitamenten så att fler väljer miljöcertifierade boenden. I ett pressmeddelande berättar hon att Skanska till exempel har föreslagit en så kallad grön flyttbonus, där den som flyttar till en miljöcertifierad bostad får sänkt reavinstskatt. Lägre kontantinsats och miljöbonus för hållbara bostäder är andra förslag från Skanskas sida.

Alexandra Lauren påpekar dock att det även krävs politiska åtgärder för att få fler svenskar att flytta till miljöcertifierade bostäder.

Intresset varierar mellan generationerna

Intresset för miljöcertifierade bostäder visar sig variera mellan generationerna. I åldersgruppen 18–29 år uppger hela 68 procent att de vill flytta till en miljöcertifierad bostad, jämfört med 55 procent i åldersgruppen 50–65 år.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]