Svenska sedlar och mynt i olika valörer.Införandet av marknadshyror för hyresrätter kan innebära en chockhöjning av hyran. Det kan i sin tur leda till att konsumtionsutrymmet minskar och att segregationen ökar. Foto: Mykola Klym/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Regeringen ser just nu över förslaget om fria hyror i nyproducerade lägenheter. Hyresgästföreningen hävdar att införandet av marknadshyror kan innebära att hyran på hyresrätter stiger så pass mycket att hundratusentals hyresgäster inte skulle kunna bo kvar i sina bostäder, skriver Hem & Hyra.

En fråga som vållat stor debatt under den senaste tiden är förslaget om fria hyror på nyproducerade lägenheter, något som regeringen just nu håller på att utreda. Enligt Hyresgästföreningen skulle förslaget innebära ett första steg mot marknadshyror.

Snitthyran kan öka med upp till 50 procent

Hyresgästföreningen har gett konsultfirman Ramboll i uppdrag att ta fram ett möjligt framtidsscenario och beskriva hur utvecklingen på nio olika orter skulle kunna se ut. Det är en dyster bild som målas upp.

I Stockholm och Göteborg innebär införandet av marknadshyror att snitthyrorna ökar med 52 respektive 51 procent. I Luleå skulle snitthyran öka med 43 procent och i Uppsala och Eskilstuna med runt 30 procent. 

Uträkningen baseras på slutpriserna på väldigt många bostadsrätter. Data i Hyresgästföreningens hyresdatabas har gjort att man har kunnat översätta det till en möjlig snitthyra på hyresrätter.

Marknadshyror påverkar konsumtionsutrymmet

Enligt Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, är det viktigt för allmänheten att få information om konsekvenserna av vad marknadshyror skulle innebära. Den grupp som i dag lägger större delen av sin inkomst på sitt boende är just hyresgäster. 

Enligt rapporten kommer även hushållens köpkraft att påverkas av höjda hyror. Konsumtionsutrymmet kommer att minska. Stockholm kommer att stå för den största minskningen med 14 procent. I Göteborg och Luleå skulle konsumtionsutrymmet minska med 12 procent och i Eskilstuna och Linköping skulle konsumtionsutrymmet minska med 9 procent. 

Marknadshyror skulle öka segregationen

När så många hushåll försvagas ekonomiskt skulle staten behöva höja bostadsbidraget i förlängningen. De skulle även behöva skapa särskilda områden för människor som inte har råd att bo kvar. Social housing skulle i så fall bli ett faktum resonerar Marie Linder. 

De så kallade marknadshyrorna skulle innebära att de som har små inkomster skulle behöva flytta långt ifrån stadskärnan och det skulle skapa en helt ny typ av bostadssituation. Trångboddhet och segregation skulle öka.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]