Hand knackar på en dörr.Nu är Hyresgästföreningen åter igång igen med dörrknackning för att värva medlemmar. De flesta hyresgäster är positiva till besöken. Foto: LightField Studios/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Under pandemin pausades medlemsvärvningen genom dörrknackning och samtidigt tappade Hyresgästföreningen 35 000 medlemmar. Men nu återupptar man medlemsvärvningen genom dörrknackning. Ett tecken på att livet börjar återgå till det normala, skriver Hem & Hyra.

Coronapandemin har påverkat samhället på många olika sätt. För Hyresgästföreningen har det inneburit ett medlemstapp på 35 000 hushåll. Antalet medlemmar har minskat från 537 000 hushåll till 502 000 hushåll.

Framför allt handlar det om hyresgäster som har flyttat till en annan typ av upplåtelseform. Samtidigt har man på grund av pandemin inte kunnat rekrytera nya medlemmar i samma takt som tidigare. 

Några regioner återupptog dörrknackningen i augusti

Ett antal regioner har, sedan mitten av augusti, arbetat med att rekrytera nya medlemmar genom det traditionella sättet att knacka dörr.

Från och med måndag den 6 september kommer medlemsrekryteringen att trappas upp och omfatta hela landet. Planen är att medlemsrekryteringen kommer att återupptas med ordinarie styrka från och med den 1 oktober. 

Enligt Hyresgästföreningens förbundschef, Erik Elmgren, känns det väldigt bra att både kunna dra igång medlemsrekryteringen genom dörrknackning och att återuppta aktiviteter i områdena. De har saknat sina medlemmar och de hoppas även att medlemmarna saknat dem. 

Följer FHM:s generella råd

Hyresgästföreningens medlemsvärvare följer Folkhälsomyndighetens generella råd att vara symtomfri och hålla avstånd. Mellan dörrknackningarna ska värvarna även använda handsprit och torka av läsplattan. Däremot finns det inga krav på att medlemsvärvarna måste ha munskydd. Det finns heller inga krav på att värvarna måste vara vaccinerade. 

Enligt Erik Elmgren hoppas man på att alla medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination. Men av integritetsskäl kan Hyresgästföreningen inte ställa krav på sina medarbetare att de måste vara vaccinerade.

De allra flesta är positiva när HGF knackar på dörren

Anders Sjöberg, som är en av Hyresgästföreningens medlemsrekryterare i Helsingborg, har deltagit i försöket att återuppta medlemsrekryteringen genom dörrknackning. Han har till större del bara positiva erfarenheter. Flera har sagt att de är vaccinerade och vill prata. 

För Anders Sjöberg har det varit lättare att värva medlemmar genom att knacka dörr än att värva nya medlemmar genom att ringa. På hundra uppringningar kanske han kommer fram och får prata med fyra eller fem människor. Enligt Anders Sjöberg vore det bästa om man kunde kombinera dörrknackning och att ringa upp de som inte öppnat när de knackat dörr. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]