Vattenkran som fyller ett glas med vatten.Miljontals svenskar har PFAS-förorenat vatten i sina kökskranar. Studier visar att PFAS-ämnena påverkar immunförsvaret och kan minska effekten hos vaccin. Foto: oasisamuel/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

PFAS-ämnen är mycket farligare än vad man antagit tidigare och dessa ämnen bör inte finnas i dricksvattnet. PFAS-ämnen påverkar immunförsvaret, och nu visar en kartläggning som Hem & Hyra har gjort att över fem miljoner svenskar har PFAS-förorenat vatten i kökskranen.

PFAS är ett gemensamt namn för mer än 4 700 ämnen som är aktivt mot både smuts och fett och som även stöter bort vatten. Dessa ämnen har använts länge i många olika produkter i allt från sjukvårdsutrustning och släckskum till smink och skidvalla.

PFAS finns även bland växter och djur

Ämnen som innehåller PFAS har en väldigt lång nedbrytningstid. Dessa ämnen har allteftersom hamnat i vattnet och bland växter och djur. Det är först under de senaste tio åren som problemen med dessa miljögifter upptäcktes. Forskningen har visat att ämnena är giftigare än vad man tidigare har sett.

Nya gränsvärdena är lägre än tidigare

EFSA, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, har granskat den senaste forskningen och har gjort bedömningen att man kan få i sig max 0,6 nanogram per kilo kroppsvikt utan att det ska vara någon risk för hälsan. I den beräkningen räknas fyra olika PFAS-ämnen ihop.

De nya gränsvärdena är mycket lägre än de tidigare. För PFOS låg gränsen på 150 nanogram per kilo kroppsvikt per dag, och för PFOA låg gränsen på 1 500 nanogram. Båda dessa ämnen ingår i PFAS.

För Livsmedelsverket innebär det att gränsvärdena för PFAS i dricksvattnet måste sänkas rejält. PFAS-kemikalier finns inte bara i dricksvattnet utan även i livsmedel som ägg, fisk och frukt. Eftersom många redan kommer upp i de nya riktvärdena genom maten finns det inte rum för att få i sig PFAS-kemikalier genom dricksvattnet.

106 kommuner har PFAS-ämnen i sina vattenverk

252 av landets 290 kommuner har svarat Hem & Hyra på deras begäran om PFAS-analyser. Av de 252 kommunerna har 106 kommuner funnit PFAS-ämnen i sina vattenverk. Dessa vattenverk förser över fem miljoner människor med dricksvatten. Alla kommunerna ligger långt under dagens gräns på 90 nanogram per liter, men det är inte klart om de klarar de nya riktvärdena från EFSA.

PFAS påverkar immunförsvaret

Men det finns många olika orsaker som bidrar till hur den enskilda individen påverkas av PFAS-kemikalierna. De som äter mycket fisk kan få i sig mer och de som väger mindre kommer snabbare upp i den mängd som kan påverka hälsan under sikt. 

PFAS påverkar även immunförsvaret. Det finns studier som visar att det finns ett samband med höga halter av PFAS och förmågan att bilda antikroppar. Högre halter av PFAS innebär att det är svårare att bilda antikroppar och att hålla sig frisk. Förmågan att bilda antikroppar är även viktig när det gäller effekten man får när man vaccinerar sig.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]