Man med grå stickad tröja håller upp en svart plånbok som är tom.Förvaltningsrätten har upphävt Uppsala kommuns avslag till den 58-årige man som ansökt om bidrag. Enligt förvaltningsrätten ska inte kommunen lägga sig i boendeformen när de beslutar om bidrag utan koncentrera sig på om hyran är skälig. Foto: Jenny Sturm/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Uppsala kommun nekade den 58-årige mannen försörjningsstöd. Nu får kommunen bakläxa efter att förvaltningsrätten har prövat ärendet för andra gången, skriver Hem & Hyra.

Den 58-årige uppsalabons ansökan om försörjningsstöd fick avslag från Uppsala kommun. Det ledde till att ärendet under våren 2020 hamnade hos förvaltningsrätten i Uppsala. Anledningen till att Uppsala kommun nekade den 58-årige mannen försörjningsstöd var för att han inte kunde visa att fastighetsägaren hade godkänt andrahandsuthyrningen. 

För den 58-årige mannen fanns det inga andra möjligheter att få en bostad än ett andrahandskontrakt eftersom han har skulder hos Kronofogden och inte kan arbeta på grund av hälsoskäl. Men han kunde visa att han hade en tillräckligt stor inkomst för att betala hyra.

Första överklagandet sedan kommunen införde nya rutiner

Uppsalabon var den första som överklagade avslaget sedan de nya rutinerna infördes november 2019. Kommunens nya rutiner innebär att de som söker bidrag till hyra måste visa att de har ett godkänt andrahandskontrakt och inte bor på svartkontrakt. För att bli beviljad försörjningsstöd måste fastighetsägaren ha godkänt andrahandsuthyrningen. 

Uppsala kommun gjorde fel som nekade mannen bidrag

Efter att ha prövat samma ärende för andra gången kan förvaltningsrätten konstatera att Uppsala kommun gjorde fel som nekade den 58-årige mannen försörjningsstöd.

Kommunen ska enligt förvaltningsrätten acceptera den hyra som är avtalad mellan lägenhetsinnehavararen och andrahandshyresgästen om hyran är skälig.

Enligt förvaltningsrätten ska kommunen inte lägga sig i om det är en tillåten boendeform. Förvaltningsrätten hänvisar till ett rättsfall från 2009 som avgjordes i Högsta förvaltningsdomstolen där en person valde att bo en kolonistuga. Man har rätt att avgöra själv var man vill bo. 

Kommunen måste pröva ärendet utifrån om hyran var skälig

Enligt förvaltningsrätten behöver man inte ha ett godkänt kontrakt för att pröva den faktiska boendekostnaden. De anser att de överföringar som mannen har gjort med Swish för att betala hyran är fullt tillräckliga.

Förvaltningsrätten upphäver därför kommunens avslag. Uppsala kommun måste nu pröva rätten till bidrag med utgångspunkt om det var en skälig hyra. Uppsala kommun har tre veckor på sig att överklaga förvaltningsrättens beslut.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]