Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Personer med en fast månadsinkomst nekas ofta bolån från storbankerna. Nu ger sig specialistbanken Nordax in på bolånemarknaden och erbjuder bolån anpassade till dagens arbetsmarknad.

Nordax är den ledande specialistbanken i Nordeuropa och tanken bakom deras nylanserade bolån är att nå de kunder som har en fast anställning. Här inkluderas egenföretagare och visstidsanställda.

Storbankerna har glömt bort egenföretagarna

På en arbetsmarknad som genomgår en modern utvecklingskurva behöver man även ta hänsyn till de som inte har en fast anställning men som har goda ekonomiska förutsättningar ändå, menar Jacob Lundblad, vd på Nordax bank.
Nordax bank har fått positiv respons på lanseringen av det nya bolånet. Ett resultat som kan bero på att man lagt fokus på låntagare som inte skulle beviljas ett bolån hos storbankerna.
Storbankernas riktlinjer och krav kring bolån kan ses som fyrkantiga och uteslutande för personer som inte har en fast månadsinkomst. Nordax bank vill att möjligheten till att få tillgång till ett bolån trots att man inte har en fast anställning ska vara en självklarhet.

Räntan ligger mellan storbankernas och de nya bolåneaktörernas

Bolånet lanseras till en början bara i Sverige, men banken har planer på att fortsätta lansera det runt om i Norden. Lånet kan användas för att finansiera ett nytt boende, men även för att refinansiera ett boende man redan har.
Med en ränta från 3,49 procent lägger sig Nordax mellan storbankerna och de nya aktörerna på bolånemarknaden. Som kund kan man välja mellan räntetiderna 3 månader, 3 år eller 5 år och ränteskillnadsersättning för lösen av lån i förtid är inget som Nordax kommer att kräva.
Jacob Lundblad menar vidare att kunden ska kunna se bolånet som en möjlighet, utan att känna sig fastlåst i ett lån när livssituationen sedan förändras.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]