Färre tror på prisökningar vad gäller bostäderJämfört med i våras är det nu färre som tror att bostadspriserna kommer stiga framöver, enligt Nordeas Boendebarometer. Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 28 mars, 2024

Nordeas Boendebarometer visar att det är betydligt färre som tror att bostadspriserna kommer stiga framöver jämfört med i våras. Fler räknar med stillastående eller sjunkande priser och stigande boräntor, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

Enligt Nordeas Boendebarometer har synen på bostadsmarknaden nu dämpats jämfört med i våras. Den senaste mätningen visar att 45 procent tror på stigande bostadspriser under de kommande 12 månaderna, vilket kan jämföras med 67 procent i våras. Det är nu även fler som tror att priserna kommer stå stilla eller sjunka.

På väg mot en lugnare period

Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom, konstaterar att det finns tecken på att bostadsmarknaden är på väg mot en lugnare period med inbromsade prisuppgångar. Hon menar att det kan ha att göra med lättnader i restriktionerna, och att hushållen i allt större utsträckning börjar prioritera annan konsumtion än boende.

– Dessutom har de ordinarie amorteringsvillkoren återinförts, säger hon i pressmeddelandet.

Fler tror på stigande boräntor

Boendebarometern visar även att fler bostadsägare tror att boräntorna kommer öka. Bland bostadsägarna i Nordeas undersökning är det en fjärdedel som tror på en ökning, vilket kan jämföras med en femtedel i våras.

Räntorna har ju legat på historiskt låga nivåer under en längre tid nu, och vi har helt enkelt vant oss vid det. Ingela Gabrielsson menar dock att stigande inflation ofta gör så att räntorna skjuter i höjden, och att man som bostadsägare därför bör fundera på att binda i alla fall delar av boräntorna.

Unga upplever hinder på bostadsmarknaden

Situationen på bostadsmarknaden, det vill säga höga priser, skralt utbud och krav på kontantinsats, utgör hinder för allt fler grupper. Framför allt för unga mellan 18 och 29 år där nästan en fjärdedel upplever svårigheter, jämfört med 14 procent för Sveriges befolkning i stort.

Över hälften av bostadsägarna tycker att det är orimligt att man som förälder kan behöva ge sina barn ekonomisk stöttning för att det ska få in en fot på marknaden, medan fyra av tio anser det rimligt.

Ingela Gabrielsson menar att man nu behöver sätta in åtgärder, till exempel subventionerat bosparande och lägre amorterings- och inkomstkrav, för att ge unga vuxna större möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]